Onderzoekspaper

Praktische info

Registreren via:

https://artemis.ugent.be/onderzoekspaper2017/

Voor de Communicatiewetenschappen is er een afwijkende regeling: via

https://artemis.ugent.be/onderzoekspapercw2017/

Hier vind je het bijhorende facultaire reglement. Het is heel belangrijk dit te lezen en zorgvuldig toe te passen:

!!!!Van wie de deadlines niet haalt, is de Onderzoekspaper niet ontvankelijk!!!!

T.e.m. 3 november 2017 kan u via de Artemis webapplicatie uw onderwerp en promotor invoeren. (behalve voor Sociologie: t.e.m. 23 oktober 2017!)

Opgelet!

 • Enkel registreren via Artemis als u al bent ingeschreven als student + correct studiejaar aanduiden
 • Dit is elk academiejaar een nieuwe database, bissers dienen zich opnieuw te registreren in Artemis.
 • Studenten die NIET geregistreerd zijn in Artemis, kunnen NIET indienen!

Het indienen van de Onderzoekspaper

 • De Onderzoekspaper indienen: 2 “hard copy” (voorblad terug te vinden op minerva) + elektronisch.
 • De student ontvangt een bewijs van indienen.
 • Indienen op de vakgroep van uw opleiding indien de promotor behoort tot een vakgroep van een andere faculteit.

Indien de Onderzoekspaper niet voor de gestelde datum werd afgegeven, is de betrokken student niet ontvankelijk voor de deliberatie, tenzij in geval van overmacht. De promotor, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, beslist over de reden van de overmacht.

Wanneer indienen?

Eerste zittijd: 3 mei 2018 tot 16u!

Tweede zittijd: 16 augustus 2018 tot 16u!

Bij wie indienen?

 • Voor opleidingen van de vakgroep politieke wetenschappen, Universiteitstraat 8, secretariaat politieke wetenschappen, gelijkvoers
  (2 exemplaren, recto verso, géén ringen, géén plastic mapjes enkel ingebonden of met een nietje!).
  Elektronische versie naar Tania.Devos@ugent.be
 • Een promotor van de vakgroep Conflict- en ontwikkelingsstudies, Universiteitstraat 8, bibliotheek
  (2 exemplaren, met een nietje)
  Elektronische versie naar secretariaat.dcds@Ugent.be
 • Voor opleidingen van de vakgroep communicatiewetenschappen, Universiteitstraat 8, FSA
  (2 exemplaren, met een nietje)
  Elektronische versie opladen via dropbox 'onderzoekspaper' (Minerva, vakcode K001019)
 • Een promotor van de vakgroep sociologie, Korte Meer 5, bibliotheek
  (2 exemplaren, met een nietje)
  Elektronische versie naar socio@ugent.be

Afzonderlijke regeling voor uitwisselingsstudenten:

 • elektronische versie opsturen naar de promotor, de commissaris + vakgroep ten laatste op 3 mei 2018
 • de 2 gedrukte exemplaren bezorgen aan de vakgroep (uiterlijk 7 mei 2018). Indien met de post verstuurd (zelfde postdatum als elektronische versie)

Enkele belangrijke data

Overzicht van de belangrijkste data / deadlines

Feedback

Feedback Onderzoekspaper is bij de promotor na de proclamatie volgens de feedbacklijst (zie item "feedback")