Vrijstellingslijst van vaste vrijstellingen

Sommige vrijstellingen worden rechtstreeks toegekend, zonder voorafgaand advies van de lesgever. Om na te gaan of (bepaalde van) de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt hiervan deel uitmaken, raadpleeg je de vrijstellingslijst met vaste vrijstellingen voor onze faculteit.

Ter info

  1. ‘Inleiding tot de sociale psychologie’ (3SP) en ‘Sociale psychologie 1’ (4SP) geven GEEN vrijstelling voor ‘Algemene psychologie’ (5SP) uit 1e BA Sociologie en Communicatiewetenschappen.
  2. In 2e BA Politieke Wetenschappen kan je een vrijstelling aanvragen voor 'Belgisch Publiekrecht' (6SP) op basis van een credit voor zowel ‘Inleiding tot het Belgisch Publiekrecht’ (3SP) als voor ‘Basisbeginselen van de Belgische Staatsstructuur’ (4SP). Beide credits moeten behaald zijn.
  3. ‘Filosofie’ (3SP) geeft GEEN vrijstelling voor het vak ‘Politieke filosofie’ (5SP) uit de 3e BA Politieke Wetenschappen en de Master Sociologie.
  4. ‘Inleiding tot de filosofie’ (6SP) uit 1e BA PSW aan de Universiteit Antwerpen geeft GEEN vrijstelling voor het vak ‘Politieke filosofie’ (5SP) uit de 3e BA Politieke Wetenschappen en Master Sociologie.
  5. ‘Ethische en rechtsfilosofische stromingen’ (5SP) geeft GEEN vrijstelling voor ‘Wijsbegeerte’ (5SP).
  6. ‘Geschiedenis van de politiek en het publiekrecht’ (6SP) geeft GEEN vrijstelling voor het vak ‘Belgische politieke geschiedenis’ (5SP).
  7. ‘Inleiding tot het recht’ (3SP) gegeven aan 'Universiteit Antwerpen' en ‘Inleiding tot het recht’ (4SP) gegeven aan 'KU Leuven' geven GEEN vrijstelling voor het vak ‘Algemene beginselen van het recht’ (5SP).
  8. ‘Basisbegrippen van het recht’ (5SP) geeft ENKEL een vrijstelling voor het vak ‘Algemene beginselen van het recht’ (5SP) indien studenten uit 1e BA rechten ook geslaagd zijn voor het vak ‘Strafrecht’ (7SP) OF ‘Verbintenissenrecht’ (6SP).
  9. Studenten met een bachelor Bestuurskunde en Publiek Management kunnen in het voorbereidingsprogramma tot de master sociologie vrijstellingen aanvragen voor ‘Sociologie’, ‘Inleiding tot kwalitatieve onderzoeksmethoden’, ‘Statistiek’ en ‘Methodologie van de sociale wetenschappen’. Hiervoor volgen deze studenten procedure A. De opleidingen Communicatiewetenschappen en Politieke Wetenschappen voorzien een verkort voorbereidingsprogramma.

Gerelateerde inhoud