Info rond vrijwillige stages en studierelevante bijbanen in het kader van je opleiding

Mededeling:

Tijdens de careerdays voor masterstudenten en tijdens andere facultaire infosessies werd de voorbije periode geregeld aangestipt (o.m. door de partners waarmee we samenwerkten) dat het nuttig is om al tijdens je studie relevante ervaring op te bouwen die je op je CV kan vermelden. Het afwerken van je studie heeft uiteraard altijd voorrang, maar in een aantal gevallen kan een combinatie met studierelevante bijbanen of vrijwillige stages zinvol zijn. Zeker studenten met een onvolledig curriculum (bijv. indien enkel nog een masterproef moet worden geschreven, of bij een semester waarin weinig of geen vakken moeten gevolgd worden) kunnen daar baat bij hebben. Zo'n ervaring is vaak een interessante opstap naar een volwaardige baan, zeker als de ervaring in het verlengde ligt van het thema van de masterproef.


Binnen de faculteit gelden per opleiding aparte richtlijnen voor het aanvatten van een vrijwillige stage. 

Studenten communicatiewetenschappen kunnen vrijwillige stage opnemen binnen de lesvrije weken mits goedkeuring van hun dossier door de stageverantwoordelijke van de opleiding. Studenten die vrijwillige stage wensen op te nemen sturen een gemotiveerde aanvraag naar , met de trajectbegeleiding in CC .

Studenten politieke wetenschappen en sociologie kunnen vrijwillige stage opnemen, zowel binnen de lesweken als binnen de lesvrije weken. Ze laten de stageovereenkomst ondertekenen door een lesgever naar keuze, door hun promotor, door de facultaire onderwijsdirecteur of door een lid van het ZAP, verbonden aan de faculteit.