Info rond vrijwillige stages en studierelevante bijbanen in het kader van je opleiding

Mededeling:

Tijdens de careerdays voor masterstudenten en tijdens andere facultaire infosessies werd de voorbije periode geregeld aangestipt (o.m. door de partners waarmee we samenwerkten) dat het nuttig is om al tijdens je studie relevante ervaring op te bouwen die je op je CV kan vermelden. Het afwerken van je studie heeft uiteraard altijd voorrang, maar in een aantal gevallen kan een combinatie met studierelevante bijbanen of vrijwillige stages zinvol zijn. Zeker studenten met een onvolledig curriculum (bijv. indien enkel nog een masterproef moet worden geschreven, of bij een semester waarin weinig of geen vakken moeten gevolgd worden) kunnen daar baat bij hebben. Zo'n ervaring is vaak een interessante opstap naar een volwaardige baan, zeker als de ervaring in het verlengde ligt van het thema van de masterproef.


De facultaire diensten waren er door een misverstand in de communicatie niet van op de hoogte dat vrijwillige stages evenwel verboden zijn voor studenten in de opleiding Communicatiewetenschappen (behalve in de zomervakantie). De mogelijkheid om vrijwillige stages te volgen, geldt dus uitsluitend voor studenten in de opleidingen Politieke Wetenschappen en Sociologie. Voor studenten in de Communicatiewetenschappen heeft de vakgroep een verbod ingesteld. Dit verbod is dus ook van toepassing op studenten die nog slechts hun masterproef moeten afwerken of die in een bepaald semester geen vakken meer moeten opnemen. Zij kunnen ook in dat 'lege' semester geen vrijwillige stage lopen. Voor studenten in de Politieke Wetenschappen of Sociologie is er wat dat betreft geen probleem. Zij hebben slechts de goedkeuring nodig van een lesgever in de opleiding, hun promotor of de onderwijsdirecteur.