Info master EU-studies en politieke wetenschappen (nationale en internationale politiek)

(Her)inschrijven en samenstellen curriculum

Studenten kunnen zelf hun curriculum samenstellen en vervolledigen (a.d.h.v. de studiekiezer) in Oasis (zie stappenplan).

Boekenverkoop

De studentenvereniging Politeia organiseert de boekenverkoop. 

Lessenrooster

Je vindt jouw lessenrooster via Oasis (op basis van je persoonlijk curriculum). Log in met je UGent-account en klik op 'mijn kalender'.

Kijk ook alvast eens naar de academische kalender!

Campusplan

Het campusplan Technicum kan je hier raadplegen.

Belangrijke data en deadlines

Hier vind je een overzicht met alle belangrijke data en deadlines voor het komende academiejaar.

Masterproef

Dit academiejaar zal je een masterproef moeten schrijven. Op deze pagina vind je meer informatie over de deadlines en andere praktische informatie.  

Stage EU-studies

Studenten die binnen de Master EU studies de 'Major Gespecialiseerde EU-vraagstukken' volgen, kunnen een stage opnemen als keuzevak. Op deze pagina vind je meer informatie terug. 

Community Service Learning

In het masterjaar kan je  "Community Service Learning: werkcollege politieke wetenschappen" opnemen als keuzevak. In dit vak krijg je de kans om een concrete werkopdracht uit te voeren voor een overheids- of middenveldsorganisatie. Meer info vind je hier.

Internationale uitwisseling

WIl je tijdens je studies naar het buitenland? Meer info vind je hier.

Bij wie kan je terecht?

Studiebegeleiding

Onze studiebegeleiders zijn jouw eerste aanspreekpunt tijdens je studies. Je kan steeds bij hen terecht voor ondersteuning, zowel in groep als individueel.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders geven je individueel advies over je studietraject en –voortgang. Ze begeleiden je bij de keuzemomenten doorheen je studieloopbaan en adviseren je over je studieverloop.

Facultaire Studentenadministratie

Bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA) kan je terecht voor alle administratieve formaliteiten betreffende curriculumbeheer in OASIS, contracttypes, (her)inschrijven, formulieren, examens, deliberaties, proclamaties...

Ombudsdienst

Je kan bij de facultaire ombudspersonen terecht met klachten over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement en over situaties die je als onbillijk ervaart, zowel binnen het gewone onderwijsgebeuren als in verband met examens of andere vormen van evaluatie.

Studentenpsychologen

Je studententijd is een periode met veel uitdagingen. Daarom is het als student belangrijk goed voor jezelf te zorgen. De studentenpsychologen zijn er voor jou als je hulp kan gebruiken. Je kan er zowel individueel als in groep (trainingen) terecht. 

Sociale dienst

Met vragen rond studiekosten en/of financiële steun kan je terecht bij de sociale dienst.

Taalonthaal

Hulp nodig bij het schrijven van een paper? Taalonthaal biedt elke student een uitgebreid aanbod aan (online) taaladvies en (live) taalbegeleiding voor al je academisch schrijf- en spreekwerk in het Nederlands en het Engels.

Bijzonder statuut

Heb je recht op een bijzonder statuut (functiebeperking, topsporter, professionele kunstbeoefenaar, mandaat, uitzonderlijke sociale- of individuele omstandigheden, student-ondernemer of anderstaligheid)? Hier vind je meer informatie.

Overweeg je  om je studies te combineren met werken? 

Voor en door studenten

Stura

StuRa is de studentenraad van de faculteit. Zij verdedigen de belangen van studenten, je kan steeds bij hen terecht met vragen en opmerkingen over je opleiding. 

Politeia

Politeia is de studentenvereniging van de faculteit. Naast studiegerelateerde activiteiten zorgen zij voor de nodige ontspanning op en naast de campus.

Facultair onderwijs- en examenreglement

Naast het algemeen onderwijs- en examenreglement van de universiteit (OER) zijn er ook aanvullende facultaire regels. Deze kan je nalezen in het facultair onderwijs- en examenreglement (FOER). 

Volg de faculteit op sociale media

UGent is meer dan studeren alleen

Studentenrestaurants

Op verschillende locaties in Gent kan je een UGent-resto of -cafetaria vinden. Meer info vind je hier.

Sportaanbod

Zin om te sporten? Klik hier voor een overzicht van het aanbod.

Studentenjobs

De jobdienst helpt je graag verder.

Gerelateerde inhoud