Faciliteiten voor anderstaligen

Heb je niet het Nederlands als moedertaal? Dan krijg je aan onze faculteit ook het recht op taalfaciliteiten (vertalend woordenboek voor examens en 30minuten langer tijd).

Mail hiervoor het aanspreekpunt diversiteit! (gert.vandergoten@ugent.be)