Facultaire Contactpersonen Psychosociaal Welzijn

Het welzijn van personeel is een prioritiet voor de UGent. Sinds kort heeft elke faculteit een contactpersoon waar jullie werk gerelateerde psychosociale problemen kunnen melden. Laagdrempelig, discreet en in het volste vertrouwen.  Voor onze faculteit zijn dat Jan Orbie en Kathrien Verhanneman.

Zij werken samen met de cel Psychosociaal Welzijn mee aan de ontwikkeling, implementatie en opvolging van het psychosociaal welzijnsbeleid van de UGent.

Deze contactpersoon fungeert als eerste aanspreekpunt voor medewerkers die psychosociale risico’s ervaren zoals stress, samenwerkingsproblemen, conflicten, ongewenst gedrag op het werk …

Zij bieden medewerkers een luisterend oor en informeren over mogelijke oplossingswegen.

Om het psychosociaal welzijnsbeleid binnen de faculteit te kunnen verankeren, werkt de contactpersoon psychosociaal welzijn mee aan (sensibiliserings)initiatieven om psychosociale risico’s te voorkomen zoals de universiteitsbrede bevraging naar welbevinden op het werk.

Ten slotte voert de contactpersoon psychosociaal welzijn de aan deze rol gerelateerde taken uit en registreert algemene signalen en risicofactoren voor psychosociaal welzijn in de faculteit. Deze worden met de cel Psychosociaal welzijn besproken zodat eventueel relevante preventiemaatregelen kunnen worden voorgesteld.

Meer informatie over Psychosociaal welzijn aan de UGent vindt u op www.ugent.be/psychosociaalwelzijn.