Onderwijsvisitaties

Het structuurdecreet voor het hoger onderwijs in Vlaanderen (3 april 2003) heeft niet alleen de bachelor-masterstructuur ingevoerd, maar ook een accreditatiesysteem. De accreditatie van een opleiding is een voorwaarde voor de bekostiging van de opleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te leveren en voor de toekenning van studiefinanciering aan studenten die de opleiding volgen. Het NAS-decreet (naar 'Nieuw Accreditatie Stelsel') of voluit het "decreet tot aanpassing van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen" wijzigt die bepalingen uit het Structuurdecreet van 2003 die het huidige stelsel van visitaties en de accreditaties vormgeven.

Universiteiten zijn verantwoordelijk voor de interne en externe kwaliteitszorg van het onderwijs en dienen te voorzien in een regelmatige externe beoordeling van de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten. Dit gebeurt met een visitatie: de opleidingen schrijven een zelfevaluatierapport, vervolgens brengt een visitatiecommissie een bezoek aan de opleidingen en ten slotte wordt een openbaar rapport gepubliceerd. Deze externe beoordeling, die voor bachelor- en masteropleidingen ten minste om de acht jaar plaatsvindt, blijft een taak voor een visitatiecommissie, die gecoördineerd wordt door de VLIR. De beoordeling door de externe visitatiecommissie vormt de basis voor de accreditatie van opleidingen.

Visitaties bij ons:

  • najaar 2014 (6 & 7 oktober): Communicatiewetenschappen
  • voorjaar 2015: Politieke Wetenschappen + Sociologie