Examenroosters

Examenroosters worden gecommuniceerd conform het onderwijs- en examenreglement:
- eerstesemesterexamenperiode: 26 november 2021
- tweedesemesterexamenperiode: 18 maart 2022
- tweedekansexamenperiode: 13 juli 2022

Wij streven er naar om examens van opeenvolgende modeltrajectjaren niet op dezelfde dag te laten vallen, maar op opeenvolgende dagen. Voor examens die tóch op dezelfde dag ingepland zouden staan, zal u een alternatief examenmoment (al dan niet onder gewijzigde examenvorm) kunnen vragen aan de verantwoordelijk lesgever van het examen uit het hoogste modeltrajectjaar. Het is immers in kader van uw studievoortgang van groot belang dat u zich tijdens de examenperiode focust op de examens van de vakken uit het laagste modeltrajectjaar!

Beste studenten,

Je individuele examenregeling kan je raadplegen op Oasis onder 'mijn kalender' (linkse kolom). Het aanvangsuur van een examen kan verschillen per examen, kijk dus goed naar de opmerkingen bij elk examen.

Wijzigingen in de regeling blijven mogelijk na de bekendmakingsdatum!
Als student ben je verplicht om regelmatig je individuele examenregeling te raadplegen en rekening te houden met de eventuele wijzigingen.

Het is aan te raden om de examenroosters/wijzigingen van uw keuzevakken gedoceerd in andere faculteiten eveneens regelmatig te raadplegen via de website van de faculteit waar het vak in kwestie gedoceerd wordt.

Wij wensen je alvast veel succes voor de komende examens!