Examenroosters

Examenrooster tweede zittijd beschikbaar op Oasis vanaf 15/07/2020.
Exam calendar resit period available on Oasis from 15/07/2020.

Beste studenten,

Je individuele examenregeling kan je raadplegen op Oasis onder 'mijn kalender' (linkse kolom). Het aanvangsuur van een examen kan verschillen per examen, kijk dus goed naar de opmerkingen bij elk examen.

Wijzigingen in de regeling blijven mogelijk na de bekendmakingsdatum!
Als student ben je verplicht om regelmatig je individuele examenregeling te raadplegen en rekening te houden met de eventuele wijzigingen.

Het is aan te raden om de examenroosters/wijzigingen van uw keuzevakken gedoceerd in andere faculteiten eveneens regelmatig te raadplegen via de website van de faculteit waar het vak in kwestie gedoceerd wordt.

Wij wensen je alvast veel succes voor de komende examens!

---

Dear students,

Your individual exam calendar can be consulted on Oasis ('My calendar', left column). The starting time of an exam may vary. You can find the starting time in the comment section of every exam in Oasis.

Changes in the exam calendar remain possible. As a student, you are obliged to regularly check your individual examen calendar and take into account any changes.


We wish you all the best for your exams!