Proclamaties

Bekendmaking punten:

1e semester: donderdag 6 februari 2020 om 9u

2e semester: maandag 6 juli 2020 om 9u

2e zittijd: donderdag 10 september 2020 om 9u

Plechtige proclamatie

Studenten zullen een uitnodiging ontvangen via mail

Wanneer? Donderdag 17 september 2020

  • 10u voor Masters Politieke Wetenschappen, Masters EU-Studies, Masters Sociologie
  • 17u voor Masters Communicatiewetenschappen, Masters of Conflict and Development Studies

Waar? In de Aula van de Universiteit, Volderstraat 9, 9000 Gent

Toga ontlenen

Een mastertoga met bijhorende stola en cap worden ter beschikbaar gesteld aan de uitleenbalie (identiteitskaart als waarborg!)

  • voor de proclamatie van 10u kan u deze ophalen tussen 9u-9u50
  • voor de proclamatie van 17u kan u deze ophalen tussen 16u-16u50

Je zal ook de mogelijkheid krijgen om de cap (met afstudeerjaar) aan te kopen.

Diploma ontvangen

Uw diploma kan u bekomen na de plechtigheid, met voorlegging van uw identiteitskaart.

Groepsfoto's

Alle foto's zijn beschikbaar via de beeldbank van de UGent