Deel 2: Vrijstellingsprocedure

Vrijstellingen op grond van voorgaande studies kunnen aangevraagd worden via volgende procedure:

https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen

 1. De vakken waarvoor je een vrijstelling aanvraagt moet je opnemen in je curriculum
 2. Je vult de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen samen met je personalia en de correcte benaming van je eerder gevolgde studies in op het hoofdaanvraagformulier. De correcte benaming van alle vakken uit onze opleidingen kan je raadplegen in de studiegids van de UGent.
 3. VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN DE VRIJSTELLINGENLIJST Sommige vrijstellingen worden rechtstreeks toegekend, zonder voorafgaand advies van de lesgever. Om na te gaan of vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt hiervan deel uitmaken, raadpleeg je de vrijstellingenlijst. Vul deze in onder blok 1 van het hoofdaanvraagformulier.

  VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN ADVIES De vakken die niet voorkomen op de vrijstellingenlijst vul je in onder blok 2 van het hoofdaanvraagformulier. Al deze vrijstellingen vraag je persoonlijk aan bij de betrokken lesgever(s), op vertoon van de ECTS-fiches (van zowel het reeds gevolgde vak als het vak waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd) en het gebruikte handboek en/of ander cursusmateriaal ter staving. Het antwoord van de lesgever laat je door hem/haar invullen op een vrijstellingsformulier per vak.
 4. Je bundelt het ingevulde hoofdaanvraagformulier samen met een kopie van je puntenlijst(en) uit je voorgaande studies en alle vrijstellingsformulieren per vak, en dient vervolgens je volledig vrijstellingsdossier in bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA).
 5. De Curriculumcommissie van de faculteit beoordeelt nadien je aanvraag op basis van het advies van de lesgever(s) en beslist finaal over de goedkeuring van alle aangevraagde vrijstellingen.
 6. Er worden geen vrijstellingen verleend voor vrije keuzevakken, wel voor keuzevakken uit een vaste keuzelijst.
 7. Een vrijstelling voor de masterproef wordt nooit toegekend.
 8. Omwille van te grote verschillen op het vlak van inhoud, niveau en aantal studiepunten, worden eveneens geen vrijstellingen toegekend op basis van vakken afkomstig uit een professionele bachelor. Enkel credits afkomstig uit een academische vooropleiding kunnen in aanmerking komen voor een aanvraag tot vrijstelling. Dit geldt voor alle opleidingsonderdelen van de faculteit, dus ook voor vakken aangeboden binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma's. Hierop is één uitzondering: in het voorbereidings- en schakelprogramma tot de master Politieke Wetenschappen of EU-Studies kan men een aanvraag indienen voor een vrijstelling voor het vak statistiek (3 studiepunten).
 9. De FSA bericht je over de finale beslissing van de Curriculumcommissie en brengt de toegekende vrijstellingen aan in je curriculum.
 10. Respecteer de deadlines!

Studieomvangvermindering?

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd programma (GIT) op basis van je vrijstellingen of voorgaande studies:

 • Je voorgaande studies leveren je een groot aantal vrijstellingen op, waardoor je in aanmerking meent te komen voor een verkorte studieloopbaan.
 • Je wenst tijdens je studies een overstap te maken naar één van onze opleidingen vanuit een andere (Vlaamse) universiteit, zonder het diploma te hebben behaald.
 • Je startte ooit je studie aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, maar maakte die niet af, en wenst nu het diploma alsnog te behalen.

Deze studenten volgen de bovenstaande procedure voor het bekomen van de vrijstellingen. Je contacteert na afloop de trajectbegeleider van de faculteit ( tb.psw@ugent.be) voor de samenstelling van een geïndividualiseerd studietraject (GIT) op basis van de verworven vrijstellingen (die mogelijks lopen over verschillende modeltrajectjaren). De trajectbegeleider maakt je dossier samen met een advies ter goedkeuring over aan de Curriculumcommissie van de faculteit, en bericht je nadien over de finale beslissing.

Belangrijke opmerkingen:

Er worden geen vrijstellingen toegekend op basis van jaaroverdrachten of studiebewijzen die ouder zijn dan 10 jaar. In dat geval leg je het opleidingsonderdeel, dat inmiddels een andere inhoud, invulling en/of vakbenaming heeft gekregen, opnieuw af.