deel16-zelfevaluatie-in-te-vullen-door-stagiair.docx