deel9-niet-exhaustieve-lijst-kwaliteitsindicatoren.docx