Deel 2: Vrijstellingsprocedure

Vrijstellingen op grond van voorgaande studies kunnen elektronisch aangevraagd worden via volgende online applicatie: www.vrijstellingen.ugent.be/ps

1. De vakken waarvoor je een vrijstelling aanvraagt moet je opnemen in je curriculum (via Oasis).

2. Meld je dan aan in de vrijstellingsapplicatie (www.vrijstellingen.ugent.be/ps) en vul alle gegevens correct in, alvorens je aanvraag te versturen.

3. Voeg een kopie toe van jouw eventueel behaalde diploma, creditbewijzen, puntenlijsten en studiefiches waarop je jouw vrijstellingsaanvraag baseert.

4. De curriculumcommissie van de faculteit beoordeelt je aanvraag en beslist finaal over de goedkeuring van alle aangevraagde vrijstellingen.

5. Een vrijstelling voor de masterproef of onderzoekspaper wordt nooit toegekend.

6. Omwille van te grote verschillen op het vlak van inhoud, niveau en eindcompetenties, worden zelden vrijstellingen toegekend op basis van vakken afkomstig uit een professionele bachelor.

7. Voor credits ouder dan 10 jaar en gedelibereerde vakken worden tevens geen vrijstellingen toegekend.

8. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld. De status van jouw dossier kan je steeds raadplegen in dezelfde applicatie.

9. De facultaire studentenadministratie (FSA) brengt nadien de toegekende vrijstellingen aan in je curriculum.

10. Respecteer de deadlines!
Aanvragen 1e semestervakken: 14 november.
Aanvragen 2e semester- en jaarvakken: 28 februari.

11. Ben je het niet eens met de beslissing van de curriculumcommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De procedure hiervoor staat beschreven in het Onderwijs-en Examenreglement onder artikel 100.

Studieomvangvermindering?

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd programma (zie Facultair Onderwijs- en Examenreglement deel 1: GIT) op basis van je vrijstellingen of voorgaande studies:

  • Je voorgaande studies leveren je een groot aantal vrijstellingen op, waardoor je in aanmerking meent te komen voor een verkorte studieloopbaan.
  • Je wenst tijdens je studies een overstap te maken naar één van onze opleidingen vanuit een andere (Vlaamse) universiteit, zonder het diploma te hebben behaald.
  • Je startte ooit je studie aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, maar maakte die niet af, en wenst nu het diploma alsnog te behalen.

Deze studenten volgen de bovenstaande procedure voor het bekomen van vrijstellingen. Je contacteert na afloop de trajectbegeleider van de faculteit (tb.psw@ugent.be) voor de samenstelling van een geïndividualiseerd studietraject (GIT) op basis van de verworven vrijstellingen (die mogelijks lopen over verschillende modeltrajectjaren). De trajectbegeleider maakt je dossier samen met een advies ter goedkeuring over aan de curriculumcommissie van de faculteit, en bericht je nadien over de finale beslissing.