Inschrijving via een creditcontract

Om je via een creditcontract in te schrijven, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de toelatingsvoorwaarden tot de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort. Om een vak uit een bacheloropleiding van de faculteit Wetenschappen te kunnen volgen, heb je een diploma hoger secundair onderwijs nodig. Om een vak uit een masteropleiding van de faculteit Wetenschappen te kunnen volgen, kan je in de lijst masters na bachelors met toelatingsvoorwaarden of de lijst masters na masters met toelatingsvoorwaarden opzoeken of je toegang hebt tot de masteropleiding van je keuze.
  • én de specifieke toelatingsvereisten (begincompetenties) van het opleidingsonderdeel. Raadpleeg hiervoor de ECTS-fiche in de studiegids.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je alsnog toegelaten worden na een bekwaamheidsonderzoek.

Wil je één of meerdere creditcontracten aangaan, contacteer dan de trajectbegeleider.