Vakantiecursussen

 

Vakantiecursussen Fac WE

Vakantiecursus Wiskunde voor de opleidingen Wiskunde en Fysica & Sterrenkunde

De opleiding Wiskunde organiseert een herhalingsweek voor studenten die aan de Universiteit Gent starten met de bacheloropleiding Wiskunde of Fysica & Sterrenkunde.

In vijf dagen wordt de relevante leerstof wiskunde van het middelbaar onderwijs doorlopen. Elk onderwerp omvat een opfrissing van de theoretische resultaten en oefeningen die opklimmen van ‘routine’ tot ‘uitdaging’. Na afloop kan je, indien je dat wenst, deelnemen aan een elektronische zelftest.

Inhoud

 • Verzamelingenleer en logica
 • Combinatoriek
 • Elementaire algebra
 • Matrices en determinanten
 • Stelsels van vergelijkingen
 • Goniometrie
 • Vlakke analytische meetkunde
 • Ongelijkheden
 • Complexe getallen
 • Limieten, afgeleiden, functies
 • Integralen
 • Elementaire meetkunde

Praktische info

Wanneer? Van maandag 14 september tot en met vrijdag 18 september 2009, telkens van 8u30 tot 12u45 en van 14u30 tot 17u15

Waar? Campus 'De Sterre', Krijgslaan 281, 9000 Gent, Gebouw S9, Auditorium A0

Inschrijven: Inschrijven is niet nodig.

Studiemateriaal: een syllabus van € 10 wordt ter plaatse aangeboden.

Voorwaarde: Enkel studenten die al ingeschreven zijn aan de Universiteit Gent worden toegelaten.

Inlichtingen: www.wiskunde.UGent.be

 

 

Vakantiecursus Wiskunde voor de opleidingen Chemie, Biologie, Biochemie en Biotechnologie, Geologie, Geografie en geomatica

Deze vakantiecursus is bedoeld als opfrissing van een aantal basistechnieken die aan bod kwamen in richtingen met 4 uur wiskunde in het middelbaar onderwijs. De cursus is opgebouwd uit modules over verschillende onderwerpen. Per module wordt een korte herhaling van de theorie gegeven, komen een aantal uitgewerkte voorbeelden aan bod en is er een reeks oefeningen.

De cursustekst stelt je in staat om (eventueel zelfstandig) de nodige achtergrondkennis te verwerven. De cursus wordt aangeboden via het open elektronische leerplatform van de UGent. Naast de oefeningen die in de tekst zijn opgenomen, zullen ook een aantal toetsen worden aangeboden via het elektronische leerplatform Usolv-IT.

Inhoud

 • Rekenkunde: rekenregels voor breuken en machten, volgorde van de bewerkingen, absolute waarde
 • Algebra: ontbinden in factoren, oplossen vergelijkingen en ongelijkheden, rationale functies, stelsels van lineaire vergelijkingen)
 • Meetkunde: meetkundige figuren, congruentie, vectoren, vergelijking van een rechte) Goniometrie (goniometrische getallen, betrekkingen tussen goniometrische getallen, driehoeksmeetkunde
 • Limieten: definities, rekenregels
 • Afgeleiden: definities, meetkundige betekenis, rekenregels
 • Integralen: onbepaalde integraal (definitie, rekenregels, substitutiemethode), bepaalde integraal (definitie, meetkundige betekenis, rekenregels)
 • Functieonderzoek: domein en beeld van een functie, symmetrieën, asymptoten, gebruik van eerste en tweede afgeleide

Praktische info

Wanneer? Van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september 2009

Waar? De introductielessen gaan door op Campus 'De Sterre', Krijgslaan 281, 9000 Gent, Gebouw S9.

Inschrijven: mail naar Beata.DeVliegher@UGent.beIntroductielessen voor de opleiding informatica

De opleiding Informatica organiseert een reeks van informatiesessies en voorbereidingslessen voor studenten die het eerste jaar bachelor in de informatica aan de Universiteit Gent wensen te volgen.

Het studieprogramma van het eerste bachelorjaar wordt door enkele verantwoordelijke lesgevers inhoudelijk toegelicht en gesitueerd in de context van de informaticaopleiding. Daarbij wordt verduidelijkt welke parate wiskundige voorkennis vereist is. De bedoeling is om op het einde van de lessenreeks een aantal wiskundige begrippen en methoden te kunnen hanteren die van fundamenteel belang zijn in de informaticaopleiding en daarnaast om aan de hand van uitgewerkte voorbeelden een inzicht te verwerven in eenvoudige programmeertechnieken.

De lessenreeks beoogt ook een duidelijk beeld te schetsen van de onderwijs- en studiemethoden die aan de Universiteit Gent gehanteerd worden, de mogelijkheid te bieden om specifieke vragen te stellen aan de lesgevers en kennis te maken met de infrastructuur (PC-klas, UGentNet ...) en het studiemateriaal (collegenota's, handboeken ...).

Praktische info

Wanneer? Donderdag 3 september, van 10u00 tot 12u45 en van 14u00 tot 17u00, Vrijdag 4 september 2009, van 10u00 tot 12u45 en van 14u00 tot 16u00

Waar? De introductielessen gaan door op Campus 'De Sterre', Krijgslaan 281, 9000 Gent, Gebouw S9.

Inschrijvingen
- online: http://www.twi.ugent.be/infodag/
- e-mail: Peter.Dawyndt@UGent.be
-
schriftelijk: Prof. Dr. P. Dawyndt, Universiteit Gent, Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica, Krijgslaan 281, 9000 Gent, Gebouw S9 - Fax 09 264 49 95

Meer inlichtingen:http://www.twi.ugent.be/infodag/ of Tel. 09-264 47 79