Faculteitsoverschrijdende begeleiding

Studeren soms een probleem?

Op het Adviescentrum voor Studenten staan twee psychologen ter beschikking voor de begeleiding van studenten die te kampen hebben met studieproblemen. Deze zijn zeer uiteenlopend van aard: verkeerde studiegewoonte, stress, uitstelgedrag, faalangst, maar ook persoonlijke, of relationele problemen kunnen het studeren danig in de war sturen.

Ze kunnen je leren omgaan met alle aspecten van het studeerproces waar je moeite mee hebt: interesse, motivatie, time management, planning, studievaardigheden, geheugen, concentratie, schrijven van paper, bachelorproef/masterproef, …

In een individueel gesprek wordt nagegaan welke (studie)gewoonten niet functioneel zijn en hoe ze veranderd kunnen worden. Samen zoek je naar oplossingen en nieuwe mogelijkheden die verder geëxperimenteerd kunnen worden.

Voor een individueel gesprek met één van de studentenbegeleiders maak je best vooraf een afspraak.

Naast de individuele consultaties organiseert het Adviescentrum voor Studenten elk jaar een aantal groepssessies. In het voorjaar 2009 worden een aantal workshops 'Denk Wijzer' rond actief studeren aan de universiteit ingericht. Daar wordt er in kleine groepen gewerkt rond specifieke vaardigheden die het studeren terug in goede banen moet leiden. De workshops starten vanaf 6 maart 2009.

Heb je last van faalangst, dan kan je terecht op het Adviescentrum voor Studenten voor individuele begeleiding of voor een groepstraining. Deze training omvat 4 sessies en start vanaf 3 maart 2009. Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak.

Kan je moeilijk omgaan met stress? Het Adviescentrum voor Studenten organiseert sessies van 2 uur. Naast een theoretische achtergrond reikt de training ook een aantal technieken aan om stress te leren controleren. Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak.

Studeren met een functiebeperking?

Studenten met een functiebeperking kunnen op een specifieke ondersteuning rekenen. Neem contact op met Charlotte De Lange, vzw BSH