Aanspreekpunt diversiteit

De trajectbegeleider van het monitoraat is tevens het aanspreekpunt voor diversiteit aan deze faculteit.

zij staat onder meer in voor:

 • intake gesprekken
 • doelgroepgerichte (eerstelijns)informatie
 • advies en bemiddeling bij de aanvraag van specifieke leer-, onderwijs- en/of examenfaciliteiten
 • bijzondere opvolging van traject en studievoortgang bij kansengroepen
 • begeleide doorverwijzing naar specifieke diensten
 • meldpunt discriminatie voor studenten
 • ondersteuning facultair Mentoringproject

ten aanzien van studenten uit kansengroepen zoals:

 • studenten met een bijzonder statuut (omwille van een functiebeperking, specifieke individuele of sociale omstandigheden, topsport, …)
 • werkstudenten (via het werkstudentenstatuut, zie ook facultair reglement werkstudentenstatuut
 • allochtone studenten en (anderstalige) nieuwkomers
 • zij-instromers (via een schakel- of voorbereidingsprogramma)
 • studenten met financiële of andere sociale/individuele problemen
 • ...

Vanuit deze optiek is zij ook nauw verbonden met het facultair diversiteitbeleid en geeft zij advies bij de reglementering hieromtrent.

Contact:

Valentine Vanderhaeghen

Universiteitstraat 8 - 9000 Gent
Tel: 09/264.91.78
E-mail: valentine.vanderhaeghen@ugent.be of diversiteitpsw@ugent.be