Onderzoek

Naast het adviseren en begeleiden van studenten doet de trajectbegeleider ook aan beleidsvoorbereidend onderzoek naar instroom(profielen), slaagkansen en bepalende factoren van studievoortgang.

In het kader hiervan kan je als student wel eens gevraagd worden om een korte vragenlijst in te vullen. De gegevens hiervan worden steeds anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt om studenten nog beter te kunnen begeleiden in hun studieproces.