Studietraject op maat

Je kan bij de trajectbegeleider terecht voor een individueel studiecontract of -traject.

Zij geeft je advies bij het aanvragen, samenstellen en desgevallend het wijzigen van een geïndividualiseerd programma of vakkenpakket via:

  1. een diplomacontract met geïndividualiseerd traject (GIT)
  2. creditcontract(en) voor afzonderlijke opleidingsonderdelen

1. Geïndividualiseerd traject

Via de trajectbegeleider bekom je de nodige informatie voor het aanvragen van vrijstellingen en/of studieomvangvermindering op basis van studiebewijzen uit je voorgaande studie(s). Ze verzorgt de begeleiding en de voorbereiding van het dossier voor de GIT Commissie.

Na de proclamaties van de 2de zittijd begeleidt de trajectbegeleider tevens de studenten die niet-geslaagd zijn voor hun studiejaar maar wel één of meerder credits hebben behaald, bij het samenstellen van een 'GIT' of 'combi-GIT', gekoppeld aan een individueel studieadvies. Hiertoe wordt ook elk jaar na de proclamatie van de eerste zittijd een GIT-infosessie voorzien, waarin de diverse mogelijkheden en regels worden uiteengezet.

Algemene info over GIT.

2. Creditcontract

Studenten die zich enkel of bijkomend wensen in te schrijven voor één of meerdere 'losse' vakken uit het programma-aanbod van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, kunnen bij de trajectbegeleider terecht voor een aanvraag tot creditcontract, of examencontract met oog op het behalen van een creditbewijs.

Klik hier voor meer info over creditcontract en de hieraan verbonden toelatingsvoorwaarden.

Elke inschrijving voor een contract of traject is gebonden aan bepaalde deadlines:

Inschrijvingsdata voor academiejaar 2010-2011