Studievoortgangadvies

Bij de trajectbegeleider kan je tevens terecht voor een individueel adviesgesprek over je persoonlijke resultaten, traject en studievoortgang.

Zij maakt samen met jou een analyse van je behaalde resultaten en studievorderingen, je verdere traject en aanpak, en geeft je waar nodig advies tot remediëring, desgevallend met doorverwijzing naar een van de studiebegeleiders van het Monitoraat.

Eventueel kan er na overleg een (wijziging in je) geïndividualiseerd traject voorgesteld worden.

Wie vragen heeft over zijn/haar leerkrediet of bindende voorwaarden (zie studievoortgang), kan hiermee tevens terecht bij de trajectbegeleider.

De trajectbegeleider voorziet na afloop van elke examenperiode telkens ook een specifiek moment voor individuele feedback en adviesgesprekken (aansluitend op de vakinhoudelijke feedback van studiebegeleiders, lesgevers of assistenten).