SIMON-test

Remediëringsaanbod


Heb je de SIMON-test afgelegd en wil je weten hoe je jouw werkpuntjes kan verbeteren? In je persoonlijke feedbackrapport vind je enkele gerichte sessies per subtest. Maar hieronder vind je een uitgebreider overzicht van het aanbod dat je kan helpen om je resultaten te verbeteren. Alle praktische informatie wordt aangekondigd via Minerva.
Heb je nog vragen of twijfels bij het rapport of je slaagkans, aarzel dan niet om een individueel adviesgesprek vast te leggen bij het monitoraat: www.psw.ugent.be/monitoraat.

Groepssessies door het monitoraat

Sessies Efficiënter Studeren


In deze infosessies leer je hoe je de leerstof kan verwerken en hoe je dit ingepland krijgt. Hierbij gaan we in op enkele principes die o.m. te maken hebben met lezen, onderlijnen en samenvatten.


Workshops Studieaanpak


We gaan in deze workshops concreet aan de slag met de principes van de infosessies Studieaanpak, toegepast op specifieke vakken.


Workshops Start2plan


In deze workshops gaan we in op het belang van plannen. We reiken enkele principes en technieken aan en wijzen op mogelijke hinderpalen (bv. uitstelgedrag) en gaan daarmee concreet aan de slag.


Vakinhoudelijke begeleiding


* Samenstudeersessies


Op enkele vastgelegde momenten krijg je de mogelijkheid om samen met je medestudenten een bepaald vak te studeren, in het bijzijn van de studiebegeleider. Je kan hem of haar onmiddellijk je vragen stellen of problemen voorleggen.


* Sessie Voorkennis Statistiek


Heb je twijfels over jouw voorkennis van wiskunde om het vak Statistiek te volgen? In deze sessie bij aanvang van het academiejaar wordt de absolute basiskennis uit de doeken gedaan, waarna je een frisse start kan nemen voor het vak Statistiek.


* Sessies Verwerken Politicologie


In deze interactieve groepssessies die regelmatig georganiseerd worden, krijg je de kans om na te denken over bepaalde delen van de leerstof. Ze geven een eerste aanzet om de cursus te verwerken en stimuleren je om het vak niet te laten liggen. Hier worden een aantal principes en tips toegelicht om grote hoeveelheden leerstof te verwerken, die je ook kan toepassen op andere vakken.


* Try-out Communicatiewetenschap


Hoe verwerk je het handboek Communicatiewetenschap? Hoe noteer je best tijdens de les? Welke examenvragen mag je verwachten? Deze try-out gaat door tijdens één van de eerste lessen Communicatiewetenschap.


Proef- en voorbeeldexamens met feedback


Je krijgt de kans om de leerstof al eens in te studeren en zo eventuele problemen op tijd te ontdekken. Je kan in een veilige sfeer kennismaken met de examensetting en je geraakt vertrouwd met universitaire examenvragen. Tegelijk of achteraf volgt steeds een collectieve feedbacksessie waarin de modelantwoorden besproken worden en bruikbare tips aan bod komen.


Sessie Examenmysteries

Wanneer moet ik beginnen blokken? In welke volgorde studeer ik best mijn vakken? Wat kan ik doen als ik in tijdsnood kom? Hoe leg ik examens op een goede manier af? Wanneer en hoe kom ik mijn punten te weten? Is het nuttig om naar feedbackmomenten te gaan? In deze sessie zoeken we naar antwoorden op deze vragen.

Individuele begeleiding door het monitoraat

Individueel gesprek met studiebegeleider

De studiebegeleiders van het monitoraat zijn het aanspreekpunt voor al je vragen over studiehouding, studieplanning en studiemethode. Ze helpen je ook zoeken naar allerhande oplossingen wanneer je studie minder wil vlotten (concentratie- en motivatieproblemen, faalangst, uitstelgedrag ... ). Bel, mail of kom gewoon langs!

 

Groepssessies door de afdeling Studieadvies

Data en meer info over deze trainingen: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen

  • Training efficiënt studeren

- leerstof zo leren verwerken dat je het geleerde niet direct vergeet
- beslissingen durven nemen om je studies te organiseren en je studiemethode en studiehouding aan te   passen of te verbeteren
- uitstelgedrag, perfectionisme, examenstress ... aanpakken door het studeren anders, vaak leuker en met meer rendement te bekijken

  • Training uitstelgedrag

- inzicht in eigen uitstelgedrag
- efficiëntie van studiemethode en planning aanpakken
- zelfcontroletechnieken aanleren
- problem-solving activeren
- uitstelsmoezen duiden

  • Training faalangst

- belemmerende gedachten opsporen en ombuigen
- situaties op een realistische manier leren bekijken
- haalbare doelstellingen formuleren
- verminderen van lichamelijke spanning

  • Training verder met angst

- je stressniveau en gepieker verminderen
- beter met angst, twijfel en onzekerheid om kunnen
- op een authentieke manier zelfzeker kunnen zijn
- problem-solving activeren

  • Workshops Academisch Nederlands voor anderstaligen

Je Nederlandse taalvaardigheid versterken door authentieke taken uit te voeren.
Data en meer info: http://www.ugent.be/taaladvies/anderstalig

Individuele begeleiding door de afdeling Studieadvies

Studieadviseur

De studieadviseurs van de afdeling Studieadvies bieden begeleiding bij inhoudelijke vragen over opleidingen, bij vragen over de haalbaarheid van je studies, over keuzemomenten en over flexibel studeren. Je kan ook bij hen terecht voor advies i.v.m. het veranderen van opleiding (heroriëntering).
Meer info: http://www.ugent.be/Studieadvies


Studentenpsycholoog


De studentenpsychologen begeleiden je bij studieproblemen en/of persoonlijke/psychologische problemen.
Meer info: http://www.ugent.be/studentenpsychologen

Taaladvies

Een medewerker van het taaladvies geeft je een beter zicht op je taalvaardigheid.
Meer info en afspraken:

Aanspreekpunt student & functiebeperking

Het aanspreekpunt voorziet specifieke begeleiding en ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Ze gaan samen met jou, en in overleg met je opleiding op zoek naar redelijke aanpassingen om het studeren beter haalbaar te maken.
Meer info: http://www.ugent.be/functiebeperking

Mentoring

Mentoren zijn ouderejaarsstudenten die hun ervaring met jou willen delen. Ze maken je wegwijs aan de UGent, geven je praktische tips over de examens, helpen je bij het verwerken van de leerstof en geven je regelmatig feedback. Je kan een volledig academiejaar rekenen op jouw mentor.
www.ugent.be/mentoring

Ondersteunende documenten

Maths for Stats

Ben je onzeker over je wiskundige voorkennis voor het vak Statistiek? Test hier je voorkennis!

Bundel weetjes en tips

Hierin staan alle vakinhoudelijke weetjes en tips voor het eerste jaar! Je kan de bundel afdrukken via Minerva.