Universitat Autonoma de Barcelona

Erasmuscode:
Es Barcelo02

Disciplinecode:
15.0

Universitaire Erasmuscoördinator:
Ms. Montserrat Roca
Oficina de Relacions Internacionals
Edifici Rectorat
08193 Bellaterra – Spain

Tel: + 34 93 581 2753

e-mail: of.rel.internacionals@uab.es

Website:
http://www.uab.es/

Opmerking:
ECTS-omzetting: 1 UAB credit = 1 ECTS
link