Internationalisation@Home 2008

I@H is een overkoepeld begrip voor activiteiten die gericht zijn op het aanbieden van internationaliseringservaringen voor niet-mobiele eigen studenten en medewerkers.

De volgende activiteiten worden georganiseerd aan onze faculteit:

Lezingenreeksen

 • Turkish and Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey
 • Lezingen door internationale gastsprekers in het kader van “EU Enlargement and Neighbourhood Policy"
 • Lezingen door internationale gastsprekers over sociologische thema's.
  Het algemene thema van de reeks is de analyse van structuren van globalisering; meer specifiek zullen in de meeste lezingen pluralisme en de kansen c.q. problemen van de globale maatschappij centraal staan. Voor de lezingen zijn in totaal 8 vooraanstaande wetenschappers uit Duitsland en Nederland uitgenodigd door Prof. dr. Raf Vanderstraeten. Zij zullen illustreren hoe sociologische concepten gebruikt kunnen worden voor de analyse van sociale structuren. De lezingen worden gevolgd door een discussie, waarin de gekozen analysemethoden tegen het licht gehouden kunnen worden. Een overzicht kan u hier vinden.
 • Seminarie in het kader van de lerarenopleiding
  Op vrijdag 14 November geeft Prof. Dr. Pieter De Meyere een lezing over 'Het secundair onderwijs in Roemenië: naar een grondige vernieuwing van het onderwijssysteem'
  Dr. Philippe Martini, maître de conférences verbonden aan de Université Côte d’Opale te Dunkerque geeft een seminarie over "Structure et fonctionnement de l’enseignement français et la formation des professeurs de lycée" op uitnodiging van Prof. dr. Pieter Demeyere.
  Dit gaat door op vrijdag 21/11. Beide lezingen worden gegeven van 13u00 tot 15u45 in Paddenhoek 1 (1ste verdieping) tijdens het vakdidactische seminarie.
 • Hier vindt u een overzicht van de lezingen per datum.

Debat

 • Debatavond over het EU-uitbreidingsbeleid en nabuurschapsbeleid met twee specialisten uit de praktijk (van de EU-instellingen)

Global Classroom

Op dinsdag 2 december gingen Masterstudenten EU Studies van onze faculteit in debat met Amerikaanse studenten van de University of Central Florida (UCF). Het thema van de discussie was de kersverse verkiezing van Barack Obama tot President van de Verenigde Staten en het verwachte effect hiervan op de buitenlandse politiek van de VS en de relaties met de EU. Deze problematiek werd ingeleid door Prof. Dr. Houman Sadri van de UCF. Onze universiteit en de UCF hebben alvast hun steentje bijgedragen tot het aanpakken van de klimaatproblematiek. Er kwam immers geen verplaatsing aan deze discussie te pas aangezien het debat via videoconferentie werd gehouden. Het initiatief tot deze zogenaamde ‘global classroom’ ging uit van de UCF in het kader van het bilateraal akkoord met de UGent. Opvallend waren de meningsverschillen tussen Amerikaanse en onze studenten over het buitenlands beleid van de VS, waarbij de studenten van de UGent een zeer kritische positie innamen. Waarschijnlijk vindt deze global classroom opvolging in het volgende semester wanneer één van onze professoren studenten van de UCF zal inleiden in het buitenlands beleid van de EU, opnieuw gevolgd door discussie.

Andere activiteiten en data worden worden hier nog aangekondigd.