Communicatiewetenschappen

Vanaf huidig academiejaar 2016-2017 biedt de opleiding Communicatiewetenschappen een nagelnieuw studieprogramma aan, dat gradueel wordt ingevoerd (Ba1 startte dus dit academiejaar). Meer lezen...
Het gaat om een volledig nieuw herdacht programma dat nog meer tegemoet komt aan de vragen waar de communicatieprofessionals van de toekomst vandaag mee worstelen.
Volgend academiejaar, in 2017-2018, gaat de nieuwe Ba2 van start.
Daarom zetten we alles nog eens voor jullie - die nu in de vernieuwde eerste Bachelor zitten - op een rijtje. Meer lezen...

Inhoud en programma van de opleiding Communicatiewetenschappen

Meer informatie over de inhoud en het studieprogramma van de opleiding Communicatiewetenschappen vind je op de website voor studiekiezers van de UGent.

Is Communicatiewetenschappen iets voor mij?

1. De wetenschap van de massamedia

Communicatie beheerst ons leven, in de breedste zin van het woord. Reclame, nieuwsberichten, radio- en televisieprogramma’s, videoclips, … Computernetwerken laten ons makkelijk, onbeperkt en wereldwijd communiceren. En dat heeft verregaande maatschappelijke implicaties. Communicatie is vandaag één van de belangrijkste aspecten – misschien zelfs hét belangrijkste – in het sociale leven van de eenentwintigste eeuw geworden. We weten nù al dat massamedia en andere vormen van communicatie een almaar belangrijkere plaats zullen innemen in onze maatschappij.

Als academisch vakgebied bestuderen communicatiewetenschappen in de eerste plaats de massamedia (denk aan gedrukte media, radio, televisie, film, internet, foto’s, …). Maar daarnaast zoomen ze ook in op de communicatie van organisaties. Voorbeelden zijn bedrijfscommunicatie, marketing, reclamecampagnes, public relations.

Binnen hun vakgebied proberen communicatiewetenschappen onderbouwde antwoorden te vinden op een resem actuele vragen. Enkele voorbeelden:

•    Wat is de rol van emoties bij reclame?
•    Hoe beleven jongeren nieuwe media en games?
•    Mag je verongelukte kinderen afbeelden op de voorpagina van een krant?
•    Zijn de media gepolitiseerd, of is de politiek gemediatiseerd?
•    Wat is de impact van de moderne beeldcultuur op de samenleving?
•    Komen minderheden (allochtonen, holebi’s, …) op een faire manier aan bod in de media?

2. Communicatiewetenschappen: een wetenschappelijke opleiding

Dit soort vragen leer je in de opleiding op een wetenschappelijke manier te beantwoorden. Daarom bespreken we theorieën en begrippen die ons kunnen helpen om communicatie en de werking van massamedia in een maatschappelijke context beter te begrijpen.
Maar je leert ook een breed gamma onderzoeksmethoden en –technieken. Op die manier kan je zelfstandig onderzoek uitvoeren. Je leert op hoog niveau kwantitatieve technieken (zoals surveys en statistiek) maar ook kwalitatieve methoden (zoals diepte-interviews en observaties).
Communicatiewetenschappen vormen dus een brede, academische, wetenschappelijke opleiding. Ze duwen je niet naar één specifiek beroep. Je leert veeleer systematisch en grondig nadenken over communicatie, media en maatschappij. Dankzij de kennis die je er verwerft, kan je later zelfstandig en in veel verschillende beroepscontexten aan de slag.

3. Profiel van de student Communicatiewetenschappen: investeren in kennis!

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om communicatiewetenschappen te studeren. Wél is een goede, werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels en Frans) belangrijk, net zoals een logisch denkvermogen. Maar zeker zo belangrijk is je interesse om de samenleving grondig en systematisch te bestuderen.

Een student communicatiewetenschappen…
•    is sterk geïnteresseerd in media, communicatie en de samenleving;
•    heeft een ruime en kritische blik, informeert zich constant over wat er in de wereld gebeurt, en volgt de actualiteit op, ook buiten de studietijd;
•    heeft een stevige intellectuele nieuwsgierigheid, en wil zelf uitzoeken hoe onderbouwde communicatiewetenschappelijke kennis tot stand kan komen;
•    heeft een open en analytische geest, en is niet bang om verschillende hypothesen en theorieën tegen elkaar af te wegen.

Het is belangrijk dat je beseft dat de opleiding niet focust op praktische beroepsvaardigheden die je tot expert maken in het ‘hands on’ omgaan met informatietechnologie. Als je vooral (reclame)films wil maken, dan volg je beter een professionele bachelor in audiovisuele technieken. Wil je vooral zelf communiceren, je managementvaardigheden ontwikkelen of evenementen organiseren, dan kies je beter voor een bachelor communicatiemanagement of eventmanagement.
De opleiding communicatiewetenschappen is en blijft een theoretische, academische opleiding. Je investeert dus in de eerste plaats in kennis!

4. Matchen je interesses met de opleiding?

Doe de test!

Voorkennis wiskunde voor statistiek

In onze faculteit krijgt elke student in zijn eerste jaar bachelor het vak statistiek. Kijk voor meer info over de basiskennis die je voor dat vak nodig hebt op klik hier voor meer info rond voorkennis voor wiskunde.

Wat na mijn studies?

Als afgestudeerde communicatiewetenschapper ken je de domeinen media en communicatie door en door. Het is dan ook logisch dat je met je diploma terecht kan in veel sectoren en beroepen waarin communicatie en/of massamedia centraal staan.
Zo kan je aan de slag bij de meer traditionele media (krant, radio, televisie, tijdschriften, …), bij bedrijven die zich focussen op nieuwe media (telecom, internet, app-ontwikkelaars, …), maar ook bij bedrijven die aan de media gerelateerd zijn (productiehuizen, bioscoopketens, netwerkbeheerders, …).

Er zijn natuurlijk ook veel functies binnen communicatiemanagement mogelijk. Je kan bijvoorbeeld terecht in een communicatieadvies- of een marktonderzoekbureau. Of je kan aan de slag in de communicatieafdeling van een bedrijf (bijvoorbeeld als reclamemanager, PR-verantwoordelijke, chef interne communicatie, …) of bij non-profitorganisaties (als verantwoordelijke voor fondsenwerving of gezondheidscommunicatie, …). Ook bij de overheid heb je veel mogelijkheden. Denk maar aan woordvoerder of persvoorlichter, …
Veel afgestudeerden komen ook terecht in het middelbaar of hoger onderwijs (gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen, marketing, …). Sommigen opteren voor wetenschappelijk onderzoek (aan de UGent of een andere binnen- of buitenlandse universiteit).
Door de brede, wetenschappelijke opleiding bouw je dus een veelheid aan mogelijke professionele richtingen op.

Klik hier om enkele getuigenissen van oud-studenten te lezen.

Nieuw

 Vanaf het academiejaar 2017-2017 biedt onze vakgroep een nagelnieuw studieprogramma aan. Een programma dat nòg meer tegemoet komt aan de vragen waar communicatieprofessionals van de toekomst vandaag mee worstelen. We houden wat goed is, en voegen toe wat onze opleiding nòg beter kan maken.

Vanaf het eerste jaar bachelor krijg je als student een uitgebreid pakket vakken die de focus leggen op communicatiewetenschappen. We houden natuurlijk de brede, sociaalwetenschappelijke vakken: die leren je om de maatschappij kritisch te analyseren. We blijven je de methodologische tools bijbrengen om wetenschappelijk onderzoek te doen. Noem het de academische ‘fond’ die nodig is om je communicatieopleiding verder op smaak te brengen.

NIEUW: meer profilering vanaf het eerste jaar bachelor, zodat je nadien een goed gefundeerde specialisatie kan kiezen in je masterjaar. Bovendien kan je vakken in het Engels volgen. Die extra taalkennis zal je bij je instap in het beroepsleven vast een duidelijk competitief voordeel opleveren.

Nog vragen?

Neem contact op met het Monitoraat van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: monitoraatpsw@ugent.be.

Mocht je willen weten hoeveel boeken en syllabussen binnen deze opleiding kosten. Hier kan je info vinden.