Monitoraat

Logo Monitoraat

De studiebegeleiders

  • Bieden modules aan over studiemethode en –planning, examenmysteries, evalueren en bijsturen … Ze zijn hét aanspreekpunt voor al je vragen rond studieaanpak.
  • Organiseren online testen, voorbeeldexamens en  proefexamens zodat je jezelf kan testen.
  • Helpen je zoeken naar oplossingen voor zaken waardoor je studie minder wil vlotten (concentratieproblemen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen … ).

De trajectbegeleider

  • Geeft je individueel advies over je persoonlijk studietraject en -voortgang.
  • Begeleidt en geeft informatie bij de keuzemomenten doorheen je studieloopbaan (afstudeerrichting, minor/major, evt. heroriëntering …), aanvragen van een creditcontract, spreiding van studies, mogelijkheden inzake GIT (geïndividualiseerd traject) …
  • Adviseert bij dossiers voor vrijstellingen en studieduurvermindering.

Contact

monitoraatpsw@UGent.be