Diversiteit en flexibel studeren

Het Monitoraat staat in voor de begeleiding in het kader van diversiteit, met de trajectbegeleider als centraal aanspreekpunt. Studenten met specifieke vragen of problemen kunnen er steeds terecht voor informatie, eerstelijnsadvies of een begeleide doorverwijzing naar de betrokken diensten, zoals ondermeer voor:

  • studenten met een functiebeperking (auditieve, visuele, fysieke handicap, leerstoornis of geestelijk gezondheidsprobleem): begeleide doorverwijzing naar BSH en opvolging van het studentendossier met leer- en examenfaciliteiten binnen de faculteit
  • allochtone studenten, anderstalige studenten: hulp bij studiekeuze, informatie inzake toegang op basis van buitenlands diploma, taalvoorwaarden, studiebegeleiding, faciliteiten, enz.
  • werkstudenten: informatie en advies bij niet evidente combinatie van werken en studeren (spreiding van studies, flexibel studeren, mogelijke faciliteiten, enz.)
  • topsporters: informatie betreffende de faciliteiten en de aanvraag van het topsportstatuut, verdere opvolging van het dossier binnen de faculteit
  • studenten met financiële of andere sociale/individuele problemen
  • ...

Bijzonder statuut

Studenten uit bepaalde (kansen)groepen kunnen het bijzonder statuut aanvragen op basis van één of meerdere redenen: https://www.ugent.be/nl/onderwijs/aanbod/flexibel/statuut.htm

Werkstudenten kunnen indien zij minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of voor minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen een werkstudentenstatuut aanvragen: https://www.ugent.be/nl/onderwijs/aanbod/flexibel/werkstudent.htm

Algemene info over de combinatie werk en studie.

(!) Van zodra je het bijzonder statuut hebt verkregen, maak je een afspraak met de trajectbegeleider voor de bespreking van je concrete leer- en/of examenfaciliteiten (met uitzondering van studenten met functiebeperking, voor wie dit reeds gebeurt via BSH). De trajectbegeleider volgt verder ook jouw dossier aan de faculteit op en bericht je over de goedgekeurde faciliteiten.

Contact:

Valentine Vanderhaeghen
trajectbegeleider - aanspreekpunt diversiteit
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Tel. 09 264 9178
E-mail Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be