Voorkennis Wiskunde voor Statistiek - No Stats without Maths!

Net zoals je niet kan fietsen zonder wielen, heb je enige basiskennis wiskunde nodig om statistiek te kunnen gebruiken. Daarom worden de wiskundige basisrekenvaardigheden die strikt noodzakelijk zijn om het vak Statistiek in de 1e bachelor te volgen nog eens bevattelijk (d.m.v. korte kennisclips) uitgelegd op de online cursus 'Maths for Stats'.

Online cursus

Om deze kennisclips te kunnen bekijken als studiekiezer of (toekomstige) student, doe je het volgende:

  • Ga naar https://elosp.ugent.be/welcome
  • ‘Klik dan op ‘UFORA login’. Klik dan op ‘No account? Create one!’. Selecteer dan ‘sign up with email’ om je account aan te maken. Na activering bekom je een paswoord.
  • Klik in UFORA op 'inschrijven in cursus', en voer bij ‘ontdekken’ 'Maths for Stats' in, en klik daarnaast op 'inschrijven in cursus'

Wie Statistiek wil volgen, heeft deze basisvaardigheden dus best al onder de knie. Daarom rekenen we erop dat iedere (toekomstige) student deze online cursus eens doorneemt, nog vóór de eerste les van Statistiek.

Voorkennis

De wiskundige voorkennis die we van je verwachten is eerder elementair, zoals je zal zien. Er zijn enkele grote topics, nl. getallenleer (met o.m. rekenkundige bewerkingen zoals breuken en machten), vergelijkingen en lineaire functies.

Deze inhouden vormen uiteraard geen examenleerstof, maar ze zijn wel een absoluut noodzakelijk fundament.

Voor studenten die 5 uur wiskunde of meer kregen in het secundair onderwijs, is dit document misschien minder noodzakelijk, maar voor alle andere studenten kan het een goed hulpmiddel zijn om het verwachte basisniveau te behalen.

Contact

Heb je vragen of twijfels bij je voorkennis wiskunde of het vak statistiek? Contacteer de studiebegeleider van het vak statistiek, hij helpt je graag verder!

Gert Van Der Goten
Facultaire Studiebegeleider
Gert.VanderGoten@UGent.be