Activiteiten

Gastcolleges Doctoraten Studiedagen De Gentse lezingen Avondconferentie en boekvoorstelling

 

Gastcolleges

 • In het kader van de opleidingsonderdelen 'Lokale politiek' (3de Bach) en 'Interne Belgische Politiek' (2de Bach) was er op donderdag 29 september 2011 een gastcollege van Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Foto's

 

 • In het kader van de opleidingsonderdelen 'Lokale politiek' (3de Bach) en 'Actuele vraagstukken van de lokale politiek' (Master) worden regelmatig gastcolleges georganiseerd.
 • In het kader van de lessen 'Actuele vraagstukken van de lokale politiek', 'Interne Belgische politiek' en 'Lokale politiek' was er op donderdag 30 september 2010 een gastcollege van Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Foto's

 • In het kader van de lessen 'Actuele vraagstukken van de lokale politiek' was er op donderdag 8 oktober 2009 een gastcollege van Louis Tobback, burgemeester van Leuven.
 • In het kader van de lessen 'Lokale politiek' was er op vrijdag 2 oktober 2009 een gastcollege van André Denys, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

gastles André Denys
gastles André Denys

Doctoraten

 • Op 12 december 2013 verdedigde Ellen Olislagers met succes haar doctoraal proefschrift 'Calculation or donation? Choosing partners in local coalition formation in the Flemish region of Belgium’.

Klik hier voor de presentatie

 • Op 15 april 2013 verdedigde Tom Verhelst met succes zijn doctoraal proefschrift 'Foundation or Fragment of Local Democracy? Analyzing the Role and Position of Local Councillors in Belgium'.

Klik hier voor de presentatie

 • Op 17 februari 2010 verdedigde Tony Valcke met succes het proefschrift 'Over leiderschap in multi-level governance. Een vergelijkend onderzoek over de provinciegouverneur in Vlaanderen en de commissaris van de Koningin in Nederland

bestand: presentatie-proefschriftverdediging-tony-valcke.pdf

 • Op 20 mei 2009 verdedigde Koenraad De Ceuninck met succes het proefschrift 'Politieke besluitvorming in België over de fusies van 1976'.

bestand: presentatie-proefschriftverdediging-koenraad-de-ceuninck.pdf

 • Op 16 maart verdedigde Thomas Block met succes het proefschrift 'Van ID naar 3D: besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij stadsontwikkelingsprojecten'.

bestand: presentatie-proefschriftverdediging-thomas-block.pdf

Studiedagen

 • De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV), de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) organiseerden een studiereeks over de meerlagige bestuurscontext en de Europeanisering van het lokale, provinciale en Vlaamse bestuursniveau. Ze werken hiervoor samen met het Steunpunt internationaal Vlaanderen, het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) en de Vlaamse Vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

Klik hier voor meer info

 • In samenwerking met WES en Uitgeverij Vanden Broele organiseert het CLP een studiedag over Projectontwikkeling, hefboom van de lokale economie?

Klik hier voor meer informatie

 • In samenwerking met WES en Uitgeverij Vanden Broele organiseert het CLP een studiedag over lokale economie: Naar een gezonde lokale economie en detailhandel

Voor meer informatie: Naar een gezonde lokale economie en detailhandel

 

 • Op vrijdag 11 december organiseerde het CLP i.s.m. Uitgeverij Vanden Broele een studienamiddag over 'Schaal en lokaal bestuur'.

Voor meer informatie: Studienamiddag schaal en lokaal bestuur.pdf

 

De Gentse Lezingen - The Ghent Lectures

De Gentse Lezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Lokale Politiek (vakgroep Politieke Wetenschappen) van de Universiteit Gent en het Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent.

Toekomstige lezing

Meer informatie over de toekomstige lezing volgt binnenkort.

Voorbije lezingen

 • Op dinsdag 6 oktober 2009 gaf Johan Ackaert een lezing met als titel 'Kleurende steden. Over lokale besturen en multiculturalisme'. Deze lezing vond plaats in het Gentse conservatorium, zaal Miry (Hoogpoort 64 te Gent).

Bestand: gentse-lezing-johan-ackaert.pdf

 • Op dinsdag 5 mei 2009 gaven Frank Beke en Sas Van Rouveroij een duo-lezing over lokale politiek, lokale politici en lokale partijen met als titel 'Politieke partijen: brug tussen burgers en lokale politici? Deze lezing vond plaats in het Gentse conservatorium, zaal Miry (Hoogpoort 64 te Gent).

Meer informatie over deze lezing

 • Op dinsdag 7 oktober 2008 gaf Victor Bekkers, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een lezing met als titel 'De elektronische overheid is dood! Lang leve de elektronische overheid'. Deze lezing vond plaats in de eerste bovenzaal van de Lakenhalle in Gent (Botermarkt 17).

Bestand: the-ghent-lectures-bekkers.pdf

 • Op maandag 26 mei 2008 gaf Jean-Benoit Pilet, docent aan de ULB, een lezing met als titel 'Les évolutions récentes en régime politique local en Wallonie'. Deze lezing vond plaats in het Hof van Ryhove in Gent.

Bestand: the-ghent-lectures-pilet.pdf

 • Op maandag 8 oktober 2007 gaf Trui Steen, docent aan de Universiteit Leiden, een lezing met als titel 'Dualistische en monistische gemeenten', over de parallellen en verschillen bij de hervormingen van het lokaal bestuur in Vlaanderen en Nederland.

Bestand: the-ghent-lectures_trui-steen.pdf

 • Op maandag 16 april 2007 gaf Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de Hogeschool Gent, een lezing over 'Participatie voorbij de representatie? De interactie tussen stadsbesturen en burgerparticipatie: wisselstroom of kortsluiting?'. Deze lezing vond plaats op de Campus BME-CTL van de Hogeschool Gent.

Meer informatie over deze lezing

 

 • Op maandag 4 september 2006 gaf Pieter Tops de aftrap voor deze reeks met een lezing over 'Stedelijk activisme in Vlaanderen en Nederland'. Plaats van het gebeuren was het Pand in Gent.

Bestand: gentse-lezingen.pdf

Avondconferentie en boekvoorstelling

 • Op dinsdag 16 oktober 2007 werd het boek 'De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen' voorgesteld. Na toelichting bij de belangrijkste conclusies door Prof. Herwig Reynaert vond een debat plaats over de impact van de gewijzigde structuren op de relatie tussen de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester en op de relatie tussen de ocmw-voorzitter en het schepencollege.

Bestand: uitnodiging-boek-en-conferentie-kerktorenpolitiek.pdf