Congressen

Organisatie van congressen

 

Deelname aan congressen

 

Organisatie van congressen

2014

 • 17 maart 2014, Plus est en vous? Meer met minder? Uitdagingen voor burgers, politici en ambtenaren

Op maandag 17 maart 2014 organiseert het Centrum voor Lokale Politiek het vijftiende congres Lokale en Provinciale Politiek met vijf workshops, in de vorm van panelgesprekken. De gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn ondertussen al meer dan een jaar achter de rug. Ondertussen is het meer dan duidelijk geworden dat zowel de lokale als de provinciale politici en ambtenaren voor gigantische (financiële) uitdagingen staan. Het zijn interessante maar ook complexe uitdagingen die duidelijke keuzes vergen.

Voor meer informatie: download programma en inschrijvingsformulier

2013

 • 19 maart 2013, DE BOLLETJESKERMIS VAN 14 OKTOBER 2012: EN NU?
  Op dinsdag 19 maart 2013 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek het veertiende congres Lokale en Provinciale Politiek met zes panelgesprekken over diverse aspecten van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zoals o.m. de invloed van sociale media, de motivatie van politiek personeel, de cumulatie van politieke mandaten.
  Voor meer informatie: download programma en inschrijvingsformulier

Voor meer informatie over de cumulatie van politieke mandaten klik hier

  2012

   • 20 maart 2012, 'DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
    VAN 14 OKTOBER 2012'

   

    Op dinsdag 20 maart 2012 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek het dertiende congres over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

   

    Voor meer informatie:

  download programma en registratieformulier

  2011

  • 16 maart 2011, 10 jaar Vlaams binnenlands bestuur. Twaalfde Congres Lokale en Provinciale Politiek
   Op woensdag 16 maart 2011 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek een congres over 10 jaar Vlaams binnenlands bestuur.
   Voor meer informatie: download folder

   

  2010

   • 29-30 april 2010, 'The road to Europe: main street or backward alley for local governments in Europe?'
   • Op 29 en 30 april 2010 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek een internationaal congres over de Europeanisering van de lokale besturen.

   

    Voor meer informatie:

  download programma en registratieformulier

  • 16 maart 2010, De gemeente- en provincieraad: meer dan ritueel mopperen en legitimeren? Elfde Congres Lokale en Provinciale Politiek
   Op 16 maart 2010 organiseerde het CLP het elfde congres over lokale en provinciale politiek. Voor meer informatie: download folder in pdf of folder in word

  2009

  • 18 maart 2009, Van Dorpsstraat tot Straatsburg. De Europeanisering van de lokale provinciale besturen. Tiende Congres Lokale en Provinciale Politiek
   Op woensdag 18 maart 2009 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek een congres dat in het teken stond van de Europeanisering van de Vlaamse lokale en provinciale besturen.
   Voor meer informatie: download folder

  2008

  • 14-15 april 2008, Internationaal Congres 'The Impact of the Ombudsman'
   Het CLP participeert aan de organisatie van een Internationaal Congres over 'De impact van de ombudsman'. Het initiatief hiervoor gaat uit van de Ombudsvrouw van de stad Gent, n.a.v. het 10-jarig bestaan.
   Voor meer informatie, download de programmafolder

  • 19 maart 2008, Stratego of stijloefening? De strategische meerjarenplanning van lokale en provinciale besturen. Negende Congres Lokale en Provinciale Politiek
   Op woensdag 19 maart 2008 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek een congres dat in het teken stond van de strategische meerjarenplanning in de Vlaamse lokale en provinciale besturen.
   Voor het programma: download folder. Voor een sfeerbeeld: klik hier
  • 14-15 maart 2008, Third International Conference on Local Politics in Europe
   Het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) en het Centre d'Etudes de la Vie Politique (ULB) organiseerden in maart 2008 een internationaal congres met als titel 'Town Chief, City Boss or Place Bound President? Comparing Local Political Leadership across Europe'. 
   Voor meer info: download programma

   

  2007

  • 29 en 30 november, 1 december, First Annual International Conference on Minor Parties, Independent Politicians, Voter Associations and Political Associations in Politics
   Het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) organiseert samen met het Institute of Local Government Studies (Birmingham University) en de School of Politics (Queens University Belfast) een internationaal congres met als titel 'Politics beyond the mainstream'.
   Voor meer info: download programma
   Zie ook website 'Conference on Minor Parties'
  • 27 maart 2007, Steden op koers? Congres Lokale en Provinciale Politiek
   Op dinsdag 27 maart 2007 organiseerde het Centrum voor Lokale Politiek i.s.m. het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent een congres dat ditmaal in het teken stond van de stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden, editie 2006. Voor meer info en inschrijvingen: download folder

   Het CLP organiseert sinds 2000 jaarlijks een congres over lokale en provinciale politiek. Elk jaar wordt een centraal thema gekozen, dat door verschillende specialisten wordt belicht. Zowel academici, ambtenaren en politici vormen de doelgroep. De teksten van de bijdragen worden nadien gebundeld in een boek.

   

  2006

  • 26-27 mei 2006, Second International Conference on Local Politics in Europe
   Participatory and Direct Democracy at the Local Level
   Op 26 en 27 mei 2006 organiseerden het Centrum voor Lokale Politiek (vakgroep Politieke Wetenschappen) van de Universiteit Gent en het Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) van de Université libre de Bruxelles een internationaal congres met als titel ‘Assessing Participatory and Direct Democracy at the Local Level’. Dit congres vond plaats te Brussel. Meer info: download folder

   

  Deelname aan congressen

  2012

  • 40 years of Policy & Politics: Critical reflections and strategies for the future. Bristol. 18-19 September 2012.
   Valcke, T., Panel Organiser & Chair: The role of the councillor: perceptions, tensions and developments in a comparative European context.
   Valcke, T., Panel Organiser & Co-Chair: Responding to change: strategies for embracing or defending local government from external pressures.
   Verhelst, T., Olislagers, E., Reynaert, H., Steyvers, K., Valcke, T. Different arenas, similar problems? Paper presented for the conference ’40 years of policy and politics: critical reflections and strategies for the future’
  • XXIInd IPSA World Congress of Political Science ‘Reshaping Power, Schifting Boundaries’. Madrid, 8-12 July 2012.
   Valcke, T., Comparing Leadership Contexts and Capabilities. The case of Flemish governors and Dutch Commissioners of the Queen.
  • Politicologenetmaal 2012. Amsterdam, 31 mei -1 juni 2012.
   Valcke, T., De Ceuninck, K., De onontkoombare trein der traagheid? De Interne Vlaamse Staatshervorming doorgelicht.
  • XVI Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM). Rome (Italy), 11-13 April 2012.
   Valcke, T., On the Wings of Icarus? Determinants of Public Sector Leadership in Flanders and The Netherlands.

  2011

  • 33rd Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). Bucharest (Romania). 7-10 September 2011.
   Heyerick, A., Steyvers, K., 'Mimicry or Meltdown? On the Greening of Local New Politics Parties. '
   De Ceuninck, K., Reynaert, H., Valcke, T., 'Internal state reform in Flanders. Reducing the complexity of the Flemish sub-central government. '
  • Sixth European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference. Reykjavik (Iceland). 25-27 August 2011.
   Valcke, T., 'Comparing changing contexts and capabilities of Flemish governors and Dutch Commissioners of the Queen.'
  • Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA). Rome. 13-18 June 2011.
   De Ceuninck, K., Reynaert, H., Valcke, T., ‘Redefining the Roles between the Flemish Local, Provincial and Regional government. The Myth of Sisyphus revisited?’
  • Politicologenetmaal. Amsterdam. 9-10 juni 2011.
   Heyerick, A., Steyvers, K., 'Kwalitatieve analyse van de kenmerken, de evolutie en de betekenis van lokale New Politics Parties in Vlaanderen.'
   Olislagers, E., Reynaert, H., Valcke, T., Verhelst, T., 'Een evaluatie van politieke en bestuurlijke vernieuwingen en  de rolopvatting van raadsleden. Vlaamse provincieraadsleden aan het woord.’
   De Ceuninck, K., Valcke, T., 'Over regio’s, stadsbesturen en grondgebonden bevoegdheden … op naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen in Vlaanderen?'
  • 61th Political Studies Association Annual Conference. London, 19-21 April 2010.
   Verhelst, T., 'Notions of local democracy : an empirical analysis of local councillors in Belgium'
   Olislagers, E., 'Calculation or donation? Choosing partners in the formation of coalitions in local government in Belgium'

  2010

  • 32nd Conference of the European Group for Public Administration (EGPA). Toulouse, 8-10 September 2010.
   De Ceuninck, K., Valcke, T., Reynaert, H., 'The relationship between local and regional government. The Flemish case.'
  • UACES 40th ANNUAL CONFERENCE “Exchanging Ideas on Europe: Europe at a Crossroads” Bruges, 6-8 September 2010.
   Van Bever, E., 'Together we are strong(er): Cross-border cooperation in a EU multi-level system.'
  • EASST-10 Conference "Practicing Science and Techonology, Performing the Social" Trento, 2-4 September 2010.
   Paredis, E., Block, T., 'Transition management and its influence on existing policy arrangements: explaining the dynamics of policy change.'
  • 15th Euroloc Summer School. Kristiansand, 22-29 June 2010.
   Olislagers, E., 'Coalition formation in Belgian municipalities. Theoretical stage-setting and empirical try-out.'
  • Politicologenetmaal 2010. Leuven, 27-28 mei 2010.
   De Ceuninck, K., Valcke, T., 'Vlaamse gemeenten en provincies halfweg de legislatuur. Tijd voor tussengas?'
  • 14th IRSPM conference : The Crisis : challenges for public management. Bern, 7-9 April 2010.
   Dezeure, K., De Rynck, F., Reynaert, H. 'Participation arrangements in Ghent : searching for the underlying story.'
  • 60th Political Studies Association Annual Conference. Edinburgh, 29 March - 1 April 2010.
   Van Bever, E., 'The impact of Europe on local government: Towards bottom-up Europeanisation?'
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Joint Sessions. Munster, 22-27 March 2010.
   Verhelst, T., 'Local Councillors on Democratic Renewal. An Empirical Study of the Vision of Local Councillors on Local Democracy and its Reforms in Belgium.'

   

  2009

  • Independent local lists and local parties. Challenges from bottom-up? Halle Wittemberg, Martin Luther University, 27-28 november 2009.
   Steyvers, K., Reynaert, H., Deceuninck, K., Valcke, T., Verhelst, T., 'Bird of paradise or ugly duckling? On the meaning of local lists for municipal politics in Belgium.'
  • 59th Political Studies Association Annual Conference. Manchester, 7-9 April 2009.
   Verhelst, T., Reynaert, H., Steyvers, K., 'Local Political Elites and Democracy: the Case of the Belgian Local Councillors.'
  • Municipal Assemblies in European Local Governance in Change. Zürich, 29-30 October 2009.
   Verhelst, T., Steyvers, K., 'Layman or Professional? Comparatively Assessing the Activation and Apprenticeship of the Local Councillor in Europe.'
  • Sustainable Cities and Regions : Enabling vision or empty talk? Orebro, 11-13 March 2009.
   Van Assche, J., Block, T., Reynaert, H., 'Vision and indicators double bounded : measuring sustainability in Flemish cities.'
  • Innovation for Good Local and Regional Governance : a European challenge. Enschede, 2-3 April 2009.
   Van Assche, J., Vandewiele, D., Reynaert, H., 'Picturing local participation form the citizens' perspective : the Eeklo case.'
  • City Futures in a Globalizing World : international conference on Globalism and Urban Change. Madrid, 4-6 June 2009.
   Van Assche, J., Reynaert, H., 'Harnessing knowledge through urban indicators : measuring quality of life in Flemish cities.'
  • The Fifth TransAtlantic Dialogue. Washington, 11-13 June 2009.
   Bruneel, D., De Rynck, F., Steyvers, K., Reynaert, H., 'Hybridity of accountability in local governance networks. The impact of institutional settings.'
  • 14th Euroloc Summer School in Local Government Studies. Lausanne, 22 June - 1 July 2009.
   Van Bever, E., 'The road to Europe : main street or backward alley for local governments in Belgium?'
  • 14th Euroloc Summer School in Local Government Studies. Lausanne, 22 June - 1 July 2009.
   Verhelst, T., 'Between Representation and Administration. The Role of Local Councillors in Belgian Local Governance.'
  • Politicologenetmaal. Nijmegen, 28-29 May 2009.
   Van Bever, E., 'The road to Europe : main street or backward alley for local governments in Belgium?'
  • Politicologenetmaal. Nijmegen, 28-29 May 2009.
   Bruneel, D., Verhelst, T., 'Publiek-Privaat samenwerken op lokaal vlak in Vlaanderen. Over de karakteristieken en de houding van gemeenteraadsleden.'

   

  2008

  • Third International Conference on Local Politics in Europe. ‘Town Chief, City Boss or Place Bound President? Comparing Local Political Leadership in Europe’. Ghent, 14 and 15 March 2008.
   Valcke, T., 'Belgian Mayors and Governors. Leadership in a changing multi-level context.'
  • Politicologenetmaal 2008. Nijmegen, 29-30 mei 2008.
   Block, T., De Ceuninck, K., Steyvers, K., Reynaert, H., Valcke, T., 'Tactiek of tijdverspilling? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies.'
  • Politicologenetmaal 2008. Nijmegen, 29-30 mei 2008.
   Dezeure, K., De Rynck, F., Steyvers, K., Reynaert, H., 'Internationaal vergelijkende literatuurstudie naar lokale participatie.'
  • 11the EURA Conference 'Learning cities in a knowledge based society'. Milano, 9-11 October 2008.
   Van Assche, J., Block, T., Reynaert, H., 'City indicators are a knowledge base for urban governance : the case of the Flemish City Monitor 2006.'
  • Le développement durable vingt ans après. Lille, 20-22 November 2008.
   Van Assche, J., Block, T., Reynaert, H., 'Une méthode participative pour mesurer la durabilité urbaine? : le cas du moniteur des villes Flamandes 2006.'
  • Construire ensemble des indicateurs locaux pour le progrès sociétal , Rennes. 30-31 October 2008.
   Van Assche, J., Block, T., Reynaert, H., 'Indicateurs locaux pour la durabilité urbaine? : le cas du moniteur des villes Flamandes 2006.'
  • Construire ensemble des indicateurs locaux pour le progrès sociétal , Rennes. 30-31 October 2008.
   Van Assche, J., Block, T., Reynaert, H., 'Indicateurs locaux pour la durabilité urbaine? : le cas du moniteur des villes Flamandes 2006.'
  • 58th Political Studies Association Annual Conference. Swansea, 1-3 April 2008.
   Bruneel, D., De Rynck, F., Steyvers, K., Reynaert, H., 'The impact of local governance on local government leadership. Setting the stage for a pilot case: preliminary hypotheses.'
  • 14th Euroloc Summer School. Ghent, 23 June-1 July 2008.
   Bruneel, D., De Rynck, F., Steyvers, K., Reynaert, H., 'Accountability issues in the network-liked local governance.'
  • Le développement urbain durable saisi par les sciences sociales', Saint-Etienne, 29-30 May 2008.
   Block, T., De Bruyne, P. 'Multiscalar governance and incremental processes in urban projects. Reflections about the implementation of sustainable development .'

  2007

  • Politics beyond the mainstream.' First Annual International Conference on Minor Parties, Independent Politicians, Voter Associations and Political Associations in Politics. Birmingham, 29 November - 1 December 2007.
   Steyvers, K., Reynaert, H., De Ceuninck, K., Valcke, T., 'All politics is local, partisan or national? Local lists in Belgium.
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Fourth General Conference. Pisa, 6-8 september 2007.
   Van Liefferinghe, H., Steyvers, K., 'Does family matter? Socialization, ambition and career development of mayors in Belgium.'
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Fourth General Conference. Pisa, 6-8 september 2007.
   Ackaert, J., De Ceuninck, K., Reynaert, H. Steyvers, K., Valcke, T., 'Between institutions and political change. Transforming local elections and local government in Flanders.
  • 'Leading the Future of the Public Sector'. Third Transatlantic Dialogue. Delaware (USA), 31 May - 2 June 2007.
   Valcke, T., 'Leadership in a changing multilevel context. Governors in Belgian provinces.'
  • Politicologenetmaal 2007. Antwerpen, 31 mei - 1 juni 2007.
   Coninckx, D., Valcke, T., 'De provinciegouverneur in Vlaanderen en Wallonië. Historie, functioneren en toekomst van een bijzonder ambt.'
  • Politicologenetmaal 2007. Antwerpen. 31 mei - 1 juni 2007.
   De Ceuninck, K., 'Gemeentelijke fusies in Vlaanderen versus herindelingen in Nederland. De belangrijkste gelijkenissen en verschillen.'
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Joint Sessions of Workshops. Helsinki, 7-12 May 2007.
   De Ceuninck, K., Devos, C., Reynaert, H., Valcke, T., Verlet, D., 'To vote or not to vote, that is the question! Compulsory voting between fighting the extreme right and ensuring political participation. Some evidence from the Belgian case.'
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Joint Sessions of Workshops. Helsinki, 7-12 May 2007.
   Steyvers, K., Reynaert, H., 'Parties as recruitment machines: cumulative or compensatory? Some evidence from Belgian mayors.'
  • Independent local lists. A comparative perspective. Halle, 13-14 April 2007.
   Steyvers, K., Reynaert, H., De Ceuninck, K., Valcke, T., 'All politics is local, partisan or national? Local lists in Belgium.'
  • Political Science Association. Annual Conference. Bath, 11-13 April 2007.
   Ackaert, J., De Ceuninck, K., Reynaert, H., Steyvers, K., Valcke, T., 'Does changing institutions matter? The impact of the municipal (elections) decree on the local council elections of 2006. The case of Flanders.'
  • Steden op koers? Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden, editie 2006. Achtste congres lokale en provinciale politiek. Gent, 27 maart 2006.
   Block, T., Van Assche, J., 'Opvallende ontwikkelingen in Vlaamse steden.'
  • Steden op koers? Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden, editie 2006. Achtste congres lokale en provinciale politiek. Gent, 27 maart 2006.
   Van Assche, J., Vandewiele, D., 'Visie en indicatoren voor duurzaam wonen.'

   

  2006

  • Second Internation Conference on Local Politics in Europe. Assessing Participatory and Direct Democracy at the Local Level. Brussels, 26-27 mei 2006.
   Pilet, J.-B., Verlet, D., Delwit, P., Block, T., 'Assessing participatory democracy in Belgium.
  • Politicologenetmaal 2006. Den Haag, 18-19 mei 2006.
   Steyvers, K., Reynaert, H., De Ceuninck, K., Valcke, T., '30 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen. Trends en toekomstscenario's.'
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Joint Sessions of Workshops. Nicosia, 25-30 April 2006.
   De Ceuninck, K., Reynaert, H., 'Heading for efficiency or democracy? An analysis of the local level in Belgium.'
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Joint Sessions of Workshops. Nicosia, 25-30 April 2006.
   Valcke, T., 'Governors in Flemish provinces. Between bureaucratic and political leadership?'
  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2006. Zevende congres lokale en provinciale politiek? Gent, 22 maart 2006.
   Steyvers, K., Reynaert, H., 'De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen.'
  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2006. Zevende congres lokale en provinciale politiek? Gent, 22 maart 2006.
   Valcke, T. 'De inzet van de provincieraadsverkiezingen.'

   

  2005

  • IIIrd Specialized International Conference of International Insititute of Administrative Sciences (IIAS). Berlijn, 20-23 september 2005.
   De Ceuninck, K., Reynaert, H., Steyvers, K., Valcke, T., 'Private actors in public environments: paradox or partnership in an NPM era for local government?'
  • Het Vlaamse gemeentedecreet: tussen continuïteit en vernieuwing. Leuven, Instituut voor de Overheid, 22 september 2005.
   Reynaert, H., Steyvers, K., 'Oude wijn in nieuwe zakken? De lokale politieke organen doorgelicht.'
  • Third European Consortium for Political Research (ECPR) Conference. Budapest, 8-11 september 2005.
   De Ceuninck, K., Devos, C., Reynaert, H., Valcke, T., Verlet, D., 'Compulsory voting in Flanders.'
  • Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). Bern, 31 August - 3 September 2005.
   De Ceuninck, K., Reynaert, H., Steyvers, K., Valcke, T., 'Belgium, a governance of efficiency? Redefining public administration and political leadership in an NPM era.'
  • Politicologenetmaal 2005. Antwerpen, 19-20 mei 2005.
   De Ceuninck, K., Steyvers, K., Valcke, T., 'naar nieuwe vormen van gemeentelijk beheer in België en Nederland.'
  • Politicologenetmaal 2005. Antwerpen, 19-20 mei 2005.
   De Ceuninck, K., Devos, C., Reynaert, H., Valcke, T., Verlet, D., De opkomstplicht in Vlaanderen.'
  • Nieuwe vormen van bestuur. Zesde congres lokale en provinciale politiek. Gent, 16 maart 2005.
   Devos, C., Reynaert, H., Verlet, D., 'Interactieve besluitvorming.'
  • Nieuwe vormen van bestuur. Zesde congres lokale en provinciale politiek. Gent, 16 maart 2005.
   De Ceuninck, K;, Steyvers, K., Valcke, T., 'Wat we zelf doen, doen we beter... of toch niet? Naar nieuwe vormen van lokaal beheer.'