Onderzoeksdomeinen

 • Lokale en regionale politiek in de Europese Unie
 • Europeanisering van de lokale en provinciale politiek
 • Besluitvorming op lokaal en provinciaal niveau
 • Rekrutering van lokale en provinciale politici (internationaal en comparatief)
 • Tevredenheidsonderzoek op lokaal niveau (longitudinaal en comparatief)
 • Indicatoren voor duurzame ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau
 • Studie van de kwaliteit van het leven op lokaal vlak
 • Stadsmonitoring in Vlaanderen
 • Eliteonderzoek (lokale en provinciale politieke elites, internationaal en comparatief)
 • Politiek en ambtelijk leiderschap op lokaal en provinciaal niveau
 • Verkiezingsonderzoek op lokaal en provinciaal niveau
 • Schaalproblematiek en gemeentelijke herindeling (fusies)
 • Invloed van netwerksturing op lokale politiek en lokaal management
 • Coalitievorming op lokaal vlak
 • Lokale lijsten