Bachelor-vakken door het GIIS in de kijker

 

Disclaimer: all bachelor courses mentioned here are taught in Dutch

Inleiding tot de wereldpolitiek

lesgever: Prof. dr. Thijs Van De Graaf

Waarom is er oorlog? Is de rol van staten uitgespeeld door de economische globalisering? Kan internationale samenwerking het hoofd bieden aan grensoverschrijdende problemen zoals klimaatverandering en terrorisme? Regeert de macht of het recht in de wereldpolitiek? Dit zijn maar enkele van de vele vragen die in dit opleidingsonderdeel aan bod komen.

Inleiding tot de wereldpolitiek

 

Geschiedenis van de wereldpolitiek (1815-heden)

Lesgever: Prof. dr. Dries Lesage

Deze cursus biedt een grondig overzicht van de internationale politieke geschiedenis van 1815 (einde van de napoleontische oorlogen) tot het begin van de 21ste eeuw (9/11 en de oorlog in Irak). Hij is opgebouwd rond de opkomst en ondergang van opeenvolgende wereldordes waarbinnen de grote mogendheden afwisselend samenwerken of in confrontatie gaan. Naast feitelijke kennis, wil het opleidingsonderdeel ook politicologische verklaringen aanreiken voor de belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de oorzaken van oorlogen, de evolutie van internationale samenwerking en het ontstaan van mechanismes van internationaal beheer.

geschiedenis van de wereldpolitiek

Comparatieve politieke economie

Lesgever: Prof. dr. Mattias Vermeiren

Deze cursus verdiept het inzicht in de politieke dimensies van binnenlandse en internationale economische processen. Meer specifiek gaat de cursus uitgebreid in op twee actuele en aan elkaar gelinkte transversale thema’s: de groei in inkomens- en vermogensongelijkheid in de westerse wereld en de mondiale financieel-economische crisis: de leidraad doorheen de cursus is vraag hoe we de politieke oorzaken en gevolgen van de groei in inkomens- en vermogensongelijkheid en de mondiale financiële crisis kunnen begrijpen vanuit de comparatieve politieke economie.

Comparatieve politieke economie

Theorie van de internationale betrekkingen

Lesgever: Prof. dr. Dries Lesage

Het opleidingsonderdeel laat toe de eerder opgedane kennis over de internationale politiek theoretisch te kaderen. Tevens is het van cruciaal belang bij de opmaak van de Onderzoekspaper en de Masterproef. Het opleidingsonderdeel heeft drie doelstellingen: 1) de studenten vertrouwd maken met de belangrijkste theoretische invalshoeken voor de studie van de internationale politiek, 2) de studenten inzicht geven in de geschiedenis van de theorie van de internationale relaties, en 3) de methodologische competenties van de studenten bij de studie van de internationale politiek versterken.

theorie van de internationale betrekkingen