Dr. Thomas Jacobs

Thomas JacobsEnglish profile page

Thomas Jacobs is een postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor EU Studies (CEUS) van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent (UGent). Hij verdedigde zijn doctoraat, getiteld 'Winning Hegemony. A discourse-theoretical perspective on political strategy and the trade politics of the European Parliament', aan het Centrum voor EU Studies onder begleiding van Jan Orbie, Ferdi De Ville, en Christophe Verbruggen. Thomas' onderzoek focust op de discursieve dimensie van de Europese politiek. Open een theoretisch niveau is hij in het bijzonder geïnteresseerd in hegemony theory, poststructuralisme, discourstheorie, en het oeuvre van Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, op een empirisch niveau doet hij onderzoek naar EU handelsbeleid en politieke dynamieken in het Europees Parlement .

 

Specialisatie en huidig onderzoek

EU handelsbeleid; de politiek van het Europees Parlement; discoursanalyse; politieke retoriek; politieke communicatie; politieke strategie; poststructuralisme; discourstheorie

Onderwijs

  • Politiekwetenschappelijke methodes : discoursanalyse
  • EU Handelsbeleid
  • Werkcollege masterproef EU Studies

 

Contact

Werkadres: Korte Meer 1, 9000 Gent
Postadres: Universiteitstraat 8, 9000 Gent
Telefoon: +32 9 264 67 53
E-mail:

 

Publicaties