Onderzoekslijnen

Twee onderzoekslijnen staan centraal in het Centrum voor EU-Studies.

De eerste onderzoekslijn is de studie van de Europese besluitvorming. De nadruk ligt hier niet meteen op de juridische aspecten van de besluitvormingsprocessen, maar vooral op de politiek-wetenschappelijk en de theoretische dimensie: de actoren, de onderlinge verhoudingen, de machtsmiddelen, inspraak, legitimiteit, etc. Ook de impact van Europa op nationale en regionale entiteiten en de manier waarop deze wel of niet participeren aan de Europese besluitvorming komen hierbij aan bod. Onderzoek heeft onder meer betrekking op de rol van het voorzitterschap, het functioneren van de Europese Raad of de problematiek om milieubekommernissen te integreren in andere beleidsdomeinen.

De tweede onderzoekslijn gaat over het extern beleid van de EU. De klemtoon ligt niet zozeer op aspecten van ‘harde veiligheid’ en klassiek buitenlands beleid, maar eerder op de communautaire dimensie van het extern optreden. De EU is immers op diverse manieren aanwezig in de wereld: op multilaterale milieuconferenties, in de wereldhandelsorganisatie, in de VN, in het debat over ontwikkeling, via uitbreiding, de uitbouw van een politiek van nabuurschap, etc. Het zijn deze fenomenen en processen die door het Centrum worden bestudeerd, vanuit politiek-wetenschappelijk perspectief en opnieuw met inbegrip van de theoretische dimensie.

Sinds 2005 werden er zes doctoraten verdedigd en momenteel lopen er een zestien onderzoeksprojecten, voornamelijk gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent en de Europese Commissie.