Lopende doctoraatsonderzoeken

Het Centrum voor EU-studies is de politiek-wetenschappelijke pijler van het Jean Monnet European Centre of Excellence van de Universiteit Gent. Het CEUS werd opgericht in 2005 en heeft de voorbije jaren een groeiend aantal studenten en onderzoekers aangetrokken. Daarbij heeft het een sterke expertise uitgebouwd in de studie van het extern beleid van de EU, met name de bilaterale relaties van de EU met derde landen, haar uitbreidings- en nabuurschapsbeleid, en haar rol in multilaterale organisaties. Onderzoek aan het CEUS focust op conceptuele debatten over de rol van de EU in de wereld, en op de 'zachte' dimensie van extern beleid: handel, ontwikkeling, sociaal- en milieubeleid, democratiepromotie. Hierbij gaat veel aandacht naar de relatie intern-extern beleid en besluitvorming over extern optreden. De leden van het CEUS engageren zich om de bredere maatschappelijke relevantie van hun onderzoek te benadrukken en om actief bij te dragen aan het openbaar debat over de EU.

Sinds 2005 werden meer dan 30 doctoraten verdedigd aan het CEUS. Momenteel lopen er ongeveer 15 onderzoeken, grotendeels gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent, Basileus, en Erasmus Mundus.

Lopende onderzoeksprojecten en samenwerkingsprogramma's

 • The EU's Global Social Role
 • EU-iPodS: The Substance of EU Democracy Promotion
 • EUTRACU: een gezamenlijk onderzoeksproject van Universiteit Gent en Dokuz Eylül University (Turkije) over de impact van de EU-Turkse douane-unie, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Scientific and Technological Research Foundation of Turkey (TÜBİTAK)
 • EU-ASEAN: a new focus on the bilateral level • Marjolein Derous • november 2013 - oktober 2019.
 • Klimaatmainstreaming in EU ontwikkelingsbeleid • Frederik De Roeck • FWO mandaat • oktober 2014 - september 2018.
 • De rol van de EU in global health governance • VLIR-UOS mandaat: Lies Steurs • oktober 2014 - september 2018.
 • Het Europese handelsbeleid in een context van crisis • BOF-mandaat: Yelter Bollen • februari 2014 - februari 2018.
 • EU-China samenwerking in globaal klimaatbeleid • China Scholarship Council (CSC): Yunhan Zhang • september 2013 - augustus 2017.
 • De relaties tussen de EU en de Westelijke Balkanlanden • Basileus: Krenar Gashi • september 2014 - juni 2017.
 • EU Democracy Promotion in Ukraine: Effectiveness of Functional Cooperation • Euroeast project: Dmytro Panchuk • augustus 2013 - juni 2016.
 • Social norms in EU bilateral trade agreements • FWO-mandaat: Lore Van den Putte • oktober 2012 - september 2016.
 • International diffusion: social issues in the EU-China relations and the world • Lotus project: Hang Yuan • oktober 2012 - augustus 2015.
 • The influence of the Council Presidency in the EU's policies towards its Eastern neighbourhood • FWO-mandaat: Bruno Vandecasteele • oktober 2011 - september 2015.
 • The European Union’s role in international development cooperation: the role and impact of the EU in the OECD-DAC • BOF-mandaat: Joren Verschaeve • oktober 2011 - september 2015.
 • The European Union in the world: Between Bilateralism, Inter-regionalism and Multilateralism • Francis Baert.
 • The possible integration of the Southern Caucasus to the European Union structures: a case study of oil-rich Azerbaijan • Ramin Shafagatov.
 • De dynamieken achter de totstandkoming van een Europees sportbeleid • Annelore Ost.
 • The integration from the Western Balkan in the EU: stability in the region • Bekim Collaku.
 • To what extent do the EU its member states depend on the imports of natural gas from Russia? • Mustafa Atala.
 • Regional integration and the perception of the EU in Asia • David Hoeflaak.
 • The EU relations with the eastern neighbourhood • Victoriya Khasson.

Afgeronde onderzoeksprojecten

 • De trends in het Europese milieubeleid en opportuniteiten voor Vlaanderen met het oog op het Belgische voorzitterschap van de E.U. in 2001 • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • december 1999 – december 2000.
 • Het Europese besluitvormingsproces in geregionaliseerde staten. Een vergelijkende studie en gevolgtrekkingen voor het federale België • FWO-project, promotoren: prof. dr. Rik Coolsaet en prof. dr. Hendrik Vos • januari 2000 – december 2002.
 • Voorbereiding colloquium over de functies van constitutionele regio’s • project voor de Vlaamse Overheid (Administratie Buitenlands Beleid), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • september 2000 – januari 2001.
 • Coördinatie van niet-economische waarden op het gebied van milieu-, ontwikkelings- en arbeidsstandaards met het WTO-systeem • BOF-mandaat: Elisabeth Dezutter, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • oktober 2000 – september 2004.
 • De transportagenda tijdens het Belgische Voorzitterschap van de EU in 2001 • project voor de Vlaamse Overheid (LIN), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • december 2000 – mei 2001.
 • Rio +10 en de kwestie van mondiaal milieubeheer • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • januari 2001 – december 2001.
 • Verbetering van het huidige instrumentarium voor de beheersing van gewestgrensoverschrijdende leefmilieuconflicten op het terrein • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotoren: prof. dr. Hendrik Vos en prof. dr. Carl Devos • maart 2001 – augustus 2001.
 • Het EU-voorzitterschap: de huidige betekenis (opportuniteiten, beperkingen, functies) • BOF-project, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • augustus 2001 – augustus 2005.
 • Politiek-wetenschappelijke analyse van het externe beleid van de E.U. in het kader van de zogenaamde eerste pijler • FWO-mandaat: Jan Orbie, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • oktober 2001 – september 2005.
 • Voorbereiding Vlaamse overheid op IGC 2004 • project voor de Vlaamse Overheid (Administratie Buitenlands Beleid), promotoren: prof. dr. Koen Lenaerts, prof. dr. Frank Delmartino, prof. dr. Inge Govaere en prof. dr. Hendrik Vos • december 2001 – april 2003.
 • Onderzoek naar de Vlaamse participatie aan het supra- en internationaal milieugebeuren • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • maart 2003 – februari 2005.
 • E-government: de impact van Europa op Vlaamse e-government- initiatieven • IBBT-project • november 2004 – januari 2006.
 • Polen en de Europese Unie: de europeanisering van de policy, politics en policies. Een politiek-wetenschappelijke analyse van het toetredingsproces van Polen tot de Europese Unie • FWO-mandaat: An Schrijvers, promotor: Prof. dr. Hendrik Vos • oktober 2003 - september 2007.
 • The Role of the Civil Society in the EU Member States and Candidate Countries: Where does Turkey Stand in the General Picture? • Europese Commissie (Marie Curie-actie): Levent Kirval • maart 2006 – maart 2008.
 • De EU in de VN, case humanitaire hulp • BOF-mandaat: Helen Versluys • oktober 2004 – september 2008.
 • De Europeanisering van Centraal-en Oost-Europa (casus Polen) na de toetreding (2004-2010): een illustratie van de Europese Unie als civiele macht? • BOF-postdoctoraal mandaat: Dr. An Schrijvers • oktober 2007-september 2010.
 • Europees ontwikkelingsbeleid en gender • BOF - mandaat: Petra Debusscher • oktober 2006 - september 2010.
 • The influence of the European Union on democratic consolidation in Central Europe: the Czech and Slovak republic compared • FWO-mandaat: Eline De Ridder • oktober 2005 – september 2010.
 • The Dynamics behind the Policy of Regional Cooperation in the South Caucasus • BOF-mandaat: Syuzanna Vasilyan • oktober 2006 - september 2010.
 • Integratie van milieuoverwegingen in de besluitvorming van de Europese instellingen in andere beleidssectoren • AAP: Liesbeth Taverniers • oktober 2003 – september 2010.
 • De rol van de Europese Unie in internationale milieupolitiek • AAP: Edith Vandenbrande • oktober 2005 – september 2011.
 • De Europese Unie en de informatiekloof - een politiek-wetenschappelijke analyse van de werking van Directoraat-Generaal Communicatie bij de Europese Commissie • BOF-mandaat: Petra Huyst • oktober 2007- september 2011.
 • Padafhankelijkheid of discontinuïteit? Een politicologisch-historisch onderzoek naar de determinanten van Europa’s handelspolitiek tegenover ontwikkelingslanden sinds 1970 • BOF-mandaat: Lotte Drieghe • september 2007 - september 2011.
 • The EU as an actor of state-building in Kosovo • Basileus - project: Labinot Greiçevci • oktober 2008 - september 2011.
 • Rol van Vlaanderen in de internationale handelspolitiek • Ferdi De Ville • september 2007- september 2011.
 • Human rights and EU development policy. The reasons for sanctioning ACP countries • FWO-mandaat: Karen Del Biondo • oktober 2008 - september 2012.
 • Everybody needs good neighbours. De drijfveren achter het Europees Nabuurschapsbeleid ten aanzien van de Mediterrane regio • BOF-mandaat: Vicky Reynaert • oktober 2008 - september 2012.
 • Is EU Conditionality Working? Migration in the Pre-Accession Strategies of the European Union, with special reference to EU – Albania Relations • Sokol Dedja.
 • … in the name of human rights…. The Problematics of EU Ethical Foreign policy in Sub Saharan Africa and Elsewhere • AAP: Olivia Rutazibwa.
 • How development friendly are the Economic Partnership Agreements? Perception of East and South African stakeholders • VLIR-UOS-mandaat: Sarah Delputte • oktober 2009 - september 2013.
 • The relations between the EU, G7/G8 and G20 • Peter Debaere (Ghent Institute for International Studies) 2014.
 • A post structuralist account of international missions. The case of Kosovo • Basileus-project: Vjosa Musliu • oktober 2011 - augustus 2014.
 • De Europese publieke sfeer vanuit top-down benadering: het spanningsveld tussen intenties en praktijk van het communicatiebeleid van de EU • BOF-mandaat: Annelies Van Brussel • oktober 2010 - september 2014.
 • A global social Europe? The position and impact of 'the' European Union in the International Labour Organization • FWO-mandaat: Bregt Saenen • oktober 2010 - september 2014.
 • The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area: A new legal instrument for EU integration without membership? BOF-mandaat: Guillaume Van der Loo • oktober 2010 - september 2014 (Faculteit Rechten, co-promotor Prof. Dr. Jan Orbie).