Afgewerkte onderzoeksprojecten

Sinds 2005 werden er meer dan 20 doctoraten en andere onderzoeksprojecten afgewerkt aan het CEUS. Hieronder vindt u een overzicht:

 • International diffusion: social issues in the EU-China relations and the world • Lotus project: Hang Yuan • oktober 2012 - november 2015.
 • The influence of the Council Presidency in the EU's policies towards its Eastern neighbourhood • FWO-mandaat: Bruno Vandecasteele • oktober 2011 - september 2015.
 • The European Union’s role in international development cooperation: the role and impact of the EU in the OECD-DAC • BOF-mandaat: Joren Verschaeve • oktober 2011 - september 2015.
 • De discretionaire bevoegdheid van de EEAS in het EU-beleid t.a.v. de Oostelijke buurlanden • BOF project: Hrant Kostanyan • oktober 2012 - maart 2015.
 • The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area: A new legal instrument for EU integration without membership? • BOF-mandaat: Guillaume Van der Loo • oktober 2010 - september 2014 (Faculteit Rechten, co-promotor Prof. Dr. Jan Orbie).
 • A post structuralist account of international missions. The case of Kosovo • Basileus-project: Vjosa Musliu • oktober 2011 - augustus 2014.
 • De Europese publieke sfeer vanuit top-down benadering: het spanningsveld tussen intenties en praktijk van het communicatiebeleid van de EU • BOF-mandaat: Annelies Van Brussel • oktober 2010 - september 2014.
 • A global social Europe? The position and impact of 'the' European Union in the International Labour Organization • FWO-mandaat: Bregt Saenen • oktober 2010 - september 2014.
 • The relations between the EU, G7/G8 and G20 • Peter Debaere (Ghent Institute for International Studies) • afgewerkt in 2014.
 • How development friendly are the Economic Partnership Agreements? Perception of East and South African stakeholders • VLIR-UOS-mandaat: Sarah Delputte • oktober 2009 - september 2013.
 • … in the name of human rights…. The Problematics of EU Ethical Foreign policy in Sub Saharan Africa and Elsewhere • AAP: Olivia Rutazibwa • afgewerkt in 2013.
 • Is EU Conditionality Working? Migration in the Pre-Accession Strategies of the European Union, with special reference to EU – Albania Relations • Sokol Dedja • afgewerkt in 2012.
 • Human rights and EU development policy. The reasons for sanctioning ACP countries • FWO-mandaat: Karen Del Biondo • oktober 2008 - september 2012.
 • Everybody needs good neighbours. De drijfveren achter het Europees Nabuurschapsbeleid ten aanzien van de Mediterrane regio • BOF-mandaat: Vicky Reynaert • oktober 2008 - september 2012.
 • The EU as an actor of state-building in Kosovo • Basileus - project: Labinot Greiçevci • oktober 2008 - september 2011.
 • Rol van Vlaanderen in de internationale handelspolitiek • Ferdi De Ville • september 2007 - september 2011.
 • Can and should we teach Europeans to love Europe? A political science analysis of the European identity formation process among Flemish youth • BOF-mandaat: Petra Huyst • oktober 2007 - september 2011.
 • Padafhankelijkheid of discontinuïteit? Een politicologisch-historisch onderzoek naar de determinanten van Europa’s handelspolitiek tegenover ontwikkelingslanden sinds 1970 • BOF-mandaat: Lotte Drieghe • september 2007 - september 2011.
 • De Europeanisering van Centraal-en Oost-Europa (casus Polen) na de toetreding (2004-2010): een illustratie van de Europese Unie als civiele macht? • BOF-postdoctoraal mandaat: Dr. An Schrijvers • oktober 2007-september 2010.
 • Europees ontwikkelingsbeleid en gender • BOF - mandaat: Petra Debusscher • oktober 2006 - september 2010.
 • The Dynamics behind the Policy of Regional Cooperation in the South Caucasus • BOF-mandaat: Syuzanna Vasilyan • oktober 2006 - september 2010.
 • The Role of the Civil Society in the EU Member States and Candidate Countries: Where does Turkey Stand in the General Picture? • Europese Commissie (Marie Curie-actie): Levent Kirval • maart 2006 – maart 2008.
 • De rol van de Europese Unie in internationale milieupolitiek • AAP: Edith Vandenbrande • oktober 2005 – september 2011.
 • The influence of the European Union on democratic consolidation in Central Europe: the Czech and Slovak republic compared • FWO-mandaat: Eline De Ridder • oktober 2005 – september 2010.
 • De EU in de VN, case humanitaire hulp • BOF-mandaat: Helen Versluys • oktober 2004 – september 2008.
 • E-government: de impact van Europa op Vlaamse e-government- initiatieven • IBBT-project • november 2004 – januari 2006.
 • Integratie van milieuoverwegingen in de besluitvorming van de Europese instellingen in andere beleidssectoren • AAP: Liesbeth Taverniers • oktober 2003 – september 2010.
 • Polen en de Europese Unie: de europeanisering van de policy, politics en policies. Een politiek-wetenschappelijke analyse van het toetredingsproces van Polen tot de Europese Unie • FWO-mandaat: An Schrijvers, promotor: Prof. dr. Hendrik Vos • oktober 2003 - september 2007.
 • Onderzoek naar de Vlaamse participatie aan het supra- en internationaal milieugebeuren • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • maart 2003 – februari 2005.
 • Het EU-voorzitterschap: de huidige betekenis (opportuniteiten, beperkingen, functies) • BOF-project, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • augustus 2001 – augustus 2005.
 • Politiek-wetenschappelijke analyse van het externe beleid van de E.U. in het kader van de zogenaamde eerste pijler • FWO-mandaat: Jan Orbie, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • oktober 2001 – september 2005.
 • Rio +10 en de kwestie van mondiaal milieubeheer • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • januari 2001 – december 2001.
 • Verbetering van het huidige instrumentarium voor de beheersing van gewestgrensoverschrijdende leefmilieuconflicten op het terrein • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotoren: prof. dr. Hendrik Vos en prof. dr. Carl Devos • maart 2001 – augustus 2001.
 • Voorbereiding Vlaamse overheid op IGC 2004 • project voor de Vlaamse Overheid (Administratie Buitenlands Beleid), promotoren: prof. dr. Koen Lenaerts, prof. dr. Frank Delmartino, prof. dr. Inge Govaere en prof. dr. Hendrik Vos • december 2001 – april 2003.
 • Coördinatie van niet-economische waarden op het gebied van milieu-, ontwikkelings- en arbeidsstandaards met het WTO-systeem • BOF-mandaat: Elisabeth Dezutter, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • oktober 2000 – september 2004.
 • Het Europese besluitvormingsproces in geregionaliseerde staten. Een vergelijkende studie en gevolgtrekkingen voor het federale België • FWO-project, promotoren: prof. dr. Rik Coolsaet en prof. dr. Hendrik Vos • januari 2000 – december 2002.
 • De transportagenda tijdens het Belgische Voorzitterschap van de EU in 2001 • project voor de Vlaamse Overheid (LIN), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • december 2000 – mei 2001.
 • Voorbereiding colloquium over de functies van constitutionele regio’s • project voor de Vlaamse Overheid (Administratie Buitenlands Beleid), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • september 2000 – januari 2001.
 • De trends in het Europese milieubeleid en opportuniteiten voor Vlaanderen met het oog op het Belgische voorzitterschap van de E.U. in 2001 • project voor de Vlaamse Overheid (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • december 1999 – december 2000.
 • Regio's in de Europese Unie. Naar een model om hun identiteit te meten • Hendrik Vos, promotor: Prof. dr. Helmut Gaus • 1998.