Lopende onderzoeksprojecten

Momenteel lopen er ongeveer 15 onderzoeken, grotendeels gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent, Basileus, en Erasmus Mundus.

 

Hieronder vindt u een overzicht:
 • Politisering van het EU handelsbeleid sinds de TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de VS • Niels Gheyle • BOF mandaat • januari 2015 - december 2018.
 • 'When EU trade politics and farm economics meet': over de impact van het EU fair trade beleid in Latijns-Amerika • Deborah Martens en Annelien Gansemans • interdisciplinair BOF project • december 2014 - november 2018.
 • Klimaatmainstreaming in EU ontwikkelingsbeleid • Frederik De Roeck • FWO mandaat • oktober 2014 - september 2018.
 • De rol van de EU in global health governance • VLIR-UOS mandaat: Lies Steurs • oktober 2014 - september 2018.
 • Het Europese handelsbeleid in een context van crisis • BOF-mandaat: Yelter Bollen • februari 2014 - februari 2018.
 • De relaties tussen de EU en de Westelijke Balkanlanden • Basileus: Krenar Gashi • september 2014 - juni 2017.
 • EU-ASEAN: a new focus on the bilateral level • Marjolein Derous • november 2013 - oktober 2019.
 • EU-China samenwerking in globaal klimaatbeleid • China Scholarship Council (CSC): Yunhan Zhang • september 2013 - augustus 2017.
 • EU Democracy Promotion in Ukraine: Effectiveness of Functional Cooperation • Euroeast project: Dmytro Panchuk • augustus 2013 - juni 2016.
 • Social norms in EU bilateral trade agreements • FWO-mandaat: Lore Van den Putte • oktober 2012 - september 2016.
 • The European Union in the world: Between Bilateralism, Inter-regionalism and Multilateralism • Francis Baert.
 • The possible integration of the Southern Caucasus to the European Union structures: a case study of oil-rich Azerbaijan • Ramin Shafagatov.
 • De dynamieken achter de totstandkoming van een Europees sportbeleid • Annelore Ost.
 • The integration from the Western Balkan in the EU: stability in the region • Bekim Collaku.
 • To what extent do the EU its member states depend on the imports of natural gas from Russia? • Mustafa Atala.
 • Regional integration and the perception of the EU in Asia • David Hoeflaak.
 • The EU relations with the eastern neighbourhood • Victoriya Khasson.