Over het Centrum voor EU-Studies

logo EU-studies Het Centrum voor EU-studies (CEUS) is de politiek-wetenschappelijke pijler van het Jean Monnet European Centre of Excellence van de Universiteit Gent.

Het CEUS werd opgericht in 2005 en heeft de voorbije jaren een groeiend aantal studenten en onderzoekers aangetrokken. Daarbij heeft het een sterke expertise uitgebouwd in de studie van het extern beleid van de EU, met name de bilaterale relaties van de EU met derde landen, haar uitbreidings- en nabuurschapsbeleid, en haar rol in multilaterale organisaties.

Onderzoek aan het CEUS focust op conceptuele debatten over de rol van de EU in de wereld, en op de 'zachte' dimensie van extern beleid: handel, ontwikkeling, sociaal- en milieubeleid, democratiepromotie. Hierbij gaat veel aandacht naar de relatie intern-extern beleid en besluitvorming over extern optreden.

De medewerkers van het CEUS engageren zich om de bredere maatschappelijke relevantie van hun onderzoek te benadrukken en om actief bij te dragen aan het openbaar debat over de EU. U vindt alle geplande activeiten, alsook relevante nieuwsberichten op de agenda steeds op de startpagina van het CEUS. Neem gerust ook een kijkje in het archief van onze activiteiten en nieuwsberichten.

Sinds 2005 werden meer dan 20 doctoraten en andere onderzoeksprojecten afgewerkt aan het CEUS. Momenteel lopen er ongeveer 15 doctoraatsonderzoeken en 3 langetermijnprojecten, grotendeels gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent, Basileus, en Erasmus Mundus.

Het CEUS vormt tevens de motor achter de éénjarige masteropleiding EU-studies aan de Universiteit Gent.