Publicaties van de vakgroep

Democritos

Andere Publicaties

Democritos

Demokritos beoogt de resultaten van onderzoek verricht binnen of gestimuleerd door de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent aan een ruimer publiek voor te stellen. Onder de vorm van een reeks onregelmatig verschijnende afzonderlijke monografieën wil Demokritos bijdragen tot het maatschappelijke debat in onze samenleving, zowel inzake binnen- als buitenlandse vraagstukken.

2006

 • GAUS, Helmut, VAN HOE, Jacqueline, Film en tijdgeest [1939-2004]
 • LESAGE, Dries [red.], Het beheer van de wereld. De politieke haalbaarheid van mondiale publieke goederen.

2004

 • GAUS, Helmut, Opgang en verval van extreem-rechts. Bijdrage tot de studie van politieke cycli.

2003

 • STAELRAEVE, Sofie, Parlementaire onderzoekscommissies: zin en onzin (download document)
 • BOUCKE, Tine, VANDAELE, Kurt, Het sociale overleg in België. De loonnorm als fetisj? (download document)
 • VAN DEN BOSSCHE, Geert, De onvoltooide democratie. De kwaliteit van de politiek nu en straks.

2002

 • COOLSAET, Rik, Buitenlandse politiek in België. Politique étrangère en Belgique. Bibliografie 1997-2002. Bibliographie 1997-2002. (download document)
 • VOS, Hendrik, BAILLIEUL, Emilie, Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: de afrekening en een blik vooruit [abstract] (download document)
 • COOLSAET, Rik, De wereld na 11 september (download document)

2001

 • LESAGE, Dries, Naar een nieuwe conferentie van Bretton Woods? Lessen uit de Oost-Aziatische crisis. (download document)
 • VAN DEN BOSSCHE, Geert, De natie in de staat en de staat van de natie. Naar een positieve herwaardering van politieke gemeenschap. (download document)
 • DEVOS, Carl, REYNAERT, Herwig, Bedenkingen bij politieke vernieuwing en de rechtstreekste verkiezing van de burgemeester. (download document)
 • DEVOS, Carl, BOUCKE, Tine, DE VOS, Patrick, LESAGE, Dries, De stille revolutie van de globalisering en de Derde Weg. Bedenkingen bij de activering van de Belgische welvaartsstaat. [abstract] (download document)

2000

1999

 • DEVOS, Carl, The myth of globalisation and its strategic consequences. (download document)
 • VERBEKE, Johan, Diplomatie in het post-moderne tijdperk. (download document)
 • VOS, Hendrik, Een bijdrage tot het debat over de toekomst van de regio's in Europa. (download document)
 • GAUS, Helmut, Gedragsfunctionalisme als methode van waarneming en als aanzet tot verklaring. (download document)
 • VAN CAUWENBERGHE, Isabelle, De Belgische politieke partijen en de werkloosheid in de jaren 90. (download document)
 • COOLSAET, Rik, De wereld van de 21ste eeuw: wanorde of déjà vu? (download document)

1998

 • COOLSAET, Rik, De Verenigde Naties. Tussen irrelevantie en 'global governance'. (download document)

Andere Publicaties

Kameraden en andere liberalen! Liber amicorum Helmut Gaus

Deze afscheidsbundel biedt een staalkaart van de resultaten van een decennialange academische loopbaan, het oeuvre, de mening van zijn directe collega's en, als confetti's verspreid doorheen de bundel, de boutades, mijmeringen en herinneringen van medewerkers en vrienden.

cover kameraden en anderel liberalen

Bibliografische gegevens:

COOLSAET, R., REYNAERT, H. [red.], Kameraden en andere liberalen! Liber amicorum Helmut Gaus. Gent, Academia Press, 2007

Over de dynamiek van de politiek Een kwarteeuw politieke machtsverschuivingen

Dit boek brent de evoluties of de stabiliteit van de politieke machtsverhoudingen van de voorbije 25 jaar in kaart. Macht is hét wezenlijk bestanddeel van politiek, de ontwikkelingen van macht hebben daardoor een doorslaggevende invloed op het politieke spel. De auteurs, allen verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent, onderzoeken wie er tijdens die periode macht gewonnen of verloren heeft, welke nieuwe spelers er op het veld kwamen, en vooral hoe politieke macht zich al of niet anders manifesteert.

cover dynamiek van de politiek

Bibliografische gegevens

DEVOS, C., VOS, H. [red.], Over de dynamiek van de politiek. Een kwarteeuw politieke machtsverschuivingen. Gent, Academia Press, 2007, 244p.

 

The European security strategy. A global agenda for postive power

In December 2003 the EU adopted the European Security Strategy, the first ever common strategic vision of the Member States. This volume examines how the Strategy can form the basis of a comprehensive approach that integrates all dimensions of EU external action, from aid and trade to defence, under the same agenda of ‘effective multilateralism’ or global governance. This agenda can be translated into the core public goods to which every individual on earth is entitled; promoting access to these global public goods can be the essence of a distinctive European approach emphasizing long-term stabilization and conflict prevention. On that basis, the Strategy can be a global agenda for positive power – global because of its worldwide scope and comprehensive nature – for an EU with effective power to achieve positive objectives. The book will appeal to audiences interested in the EU as an international actor, foreign policy, security and defence, development and trade. It is also suitable for policy makers in the EU institutions and the Member States.

Bibliografische gegevens:

BISCOP, S., The European security strategy. A global agenda for postive power. Aldershot, Ashgate, August 2005, c. 166 pages.

Contents: Reinventing security; Comprehensive security; A secure neighbourhood; A secure world; Securing the capabilities; Securing implementation; Bibliography; Index.

Kostprijs: Hardback c. £45.00.

download brochure

Schijn of scharnier? Politieke trendbreuken in de jaren negentig

Wat betekenden de jaren '90 voor de lokale, Belgische, Europese en internationale politiek? Zorgde dit decennium werkelijk voor een aantal trendbreuken, voor scharniermomenten in de politieke geschiedenis? Of gaat het eerder om schijn?

Politicologen van de Universiteit Gent analyseerden dit politiek belangrijke decennium en gaan op zoek naar de waarheid achter zogenaamde grote veranderingen. Een verhaal over globalisering en terrorisme, over politieke vernieuwing en Europese uitbreiding, over kerktorenpolitiek en wereldmachten, over vakbonden en ideologieën. Een boeiend politicologisch referentiewerk voor de jaren '90 dat langsheen de zoektocht naar scharniermomenten inzicht verschaft in politieke processen.

cover schijn of scharnier

Bibliografische gegevens:

DEVOS C., GAUS H. (eds.), Schijn of Scharnier? Politieke trendbreuken in de jaren ’90. Gent, Academia Press, 2004, 477p.

Haal hier de inhoudsopgave af.

Kostprijs: 25 euro.