REMEDI

Researchers: Katrijn Delaruelle, Piet Bracke, Melissa Ceuterick
Promotor: Piet Bracke
Contact: Projectverantwoordelijke: Katrijn Delaruelle (Katrijn.Delaruelle@UGent.be)

This project investigates GPs' recommendations to patients with a migration background and mental health problems.

We are currently looking for a researcher to join the REMEDI team.

VACATURE WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER

Uiterste inschrijvingsdatum: 05/07/2020
Vakgroep/directie/dienst: PS04 - Vakgroep Sociologie (Korte Meer 5, 9000 Gent)
Type contract: Contract van bepaalde duur (1 jaar)
Indiensttreding: 01/09/2020
Diploma: Master in de Sociologie • Master in de Psychologie • Master in de Pedagogische Wetenschappen • Master in de Antropologie of een master in een andere sociaalwetenschappelijke of medische richting met vergelijkbare kwalificaties
Bezetting: 100%
Vacature type: Doctoraatsbursaal

Situering van het project:
De onderzoeksgroep Hedera is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste jonge onderzoeker om gedurende een periode van één jaar intensief mee te werken aan het REMEDI project.

Het REMEDI project tracht inzicht te verwerven in de klinische besluitvorming ten aanzien van patiënten met een migratieachtergrond met mentale gezondheidsproblemen. Daarnaast bestudeert het de invloed van contextuele factoren op deze klinische besluitvorming. Vragen die hierbij centraal staan, zijn: zijn er verschillen tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel? Kunnen deze verschillen verklaard worden door de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd is in de verschillende regio’s? Zijn er verschillen in de besluitvormingsprocessen van huisartsen tewerkgesteld in een solopraktijk, groepspraktijk of wijkgezondheidscentrum?

Het project maakt gebruik van een mixed-methods onderzoeksdesign, waarin zowel kwantitatieve data (door middel van een quasi-experimentele studie) als kwalitatieve data (door middel van diepte-interviews en focusgroepen) verzameld worden. Het onderzoek zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Université Catholique de Louvain (UCLouvain).

De vacature betreft een aanstelling voor één jaar, maar kan verlengd worden mits een positieve evaluatie. Laatstejaarsstudenten worden specifiek aangemoedigd om te solliciteren!

Inhoud van de functie
• Je contacteert en rekruteert Nederlandstalige huisartsen in Brussel
• Je helpt bij de ontwikkeling van de het protocol voor diepte-interviews en focusgroepen met huisartsen
• Je helpt bij de praktische organisatie van het kwalitatieve luik
• Je staat in voor de datacleaning van de surveydata
• Je werkt mee aan het tussentijdse rapport (literatuurstudie)
Profiel van de kandidaat
• Je beschikt bij voorkeur over een diploma van master in de sociologie of aanverwante disciplines (op ogenblik van indiensttreding)
• Je beschikt over een uitgesproken wetenschappelijke nieuwsgierigheid
• Je hebt een duidelijke interesse voor het thema geestelijke gezondheid
• Je kan goede studieresultaten voorleggen en hebt je tijdens je studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden
• Je bent zowel vertrouwd met kwantitatieve als met kwalitatieve onderzoeksmethodes
• Concrete onderzoekservaring (opzetten survey en/of begeleiden focusgroepen) strekt tot aanbeveling
• Je bent in staat om op korte termijn onder begeleiding van een senior onderzoeker een onderzoeksproject uit te voeren
• Je bent enthousiast, gedreven en werkt proactief
• Je neemt initiatief, werkt resultaatsgericht en kan goed zelfstandig werken
• Je beschikt over de nodige veerkracht en kan constructief omgaan met weerstand
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands, goede kennis van het Frans is een meerwaarde
• Je bent flexibel en bent bereid je in heel Vlaanderen te verplaatsen
• Je bent bereid een eventueel doctoraatsvoorstel uit te werken

Bijkomende inlichtingen
Katrijn Delaruelle (Katrijn.Delaruelle@ugent.be)
Melissa Ceuterick (Melissa.Ceuterick@ugent.be)

Solliciteren
Stuur uiterlijk 05/07/2020 je motivatiebrief, uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van alle opleidingsjaren) en eventuele publicaties naar katrijn.delaruelle@ugent.be, piet.bracke@ugent.be en melissa.ceuterick@ugent.be
Motivatiegesprekken worden georganiseerd op 6 en 7 juli 2020.