Arnaud Persyn winnaar ACCO-prijs van de Vereniging voor Sociologie

(20-01-2017) Op donderdag 19 januari 2017 vond de Nieuwjaarsreceptie van de VVS plaats. Naast het klinken op een nieuw jaar, werd ook de ACCO-prijs uitgereikt

Arnaud Persyn en Prof. Lesley HustinxRecent gediplomeerde sociologen werden uitgenodigd een artikel in te zenden dat betrekking heeft op hun eindverhandeling. De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS voor één jaar (met inbegrip van een abonnement op Sociologos). Het bekroonde artikel wordt, eventueel na herwerking, in Sociologos gepubliceerd.

Arnaud Persyn, UGent, werd bekroond voor zijn artikel 'De impact van Europese sociale investeringsstaten op het draagvlak voor de welvaartsstaat.'

 

 

Abstract:
Since 1990 the social investment state appeared in debates on welfare state reforms. It can be seen as an answer to the upcoming new social risks (low skill level, single parenthood, reconciling work and family life) due to economic, social and demographic transformations. The two pillars of this investment policy are the provision of social services and the investments in human capital. The first one emphasis on the access to opportunities, the latter on individual responsibility. In this article the development of European social investment states is investigated with regard to the legitimacy of the welfare state. From one perspective, the emphasis on individual responsibility undermines the welfare state support. A multilevel analysis is drafted to investigate this relation with data from the European Social Survey (2008), and the OESO database (2007) for 21 European countries. The results indicate a variety of social investment paradigms, with a restricted impact on the legitimacy of the welfare state. To secure a sustainable support for this institution a long-term approach is needed, even though the impact of policy changes asks time.

Ook de afgelopen jaren was de laureaat van de ACCO-prijs een UGent afgestudeerde. De volledige lijst is terug te vinden op de website van de Vereniging voor Sociologie.