In de media: Prof. Mieke Van Houtte over drop-outs in het secundair onderwijs

(09-02-2017)

Eén op de zes Gentse leerlingen verliet vorig jaar zijn school zonder diploma op zak. 'Elke jongere zonder diploma is er een te veel.'

'Veel leerlingen haken in het BSO al af in de tweede graad, omdat ze er totaal niet op hun plaats zitten. De reden? Tussen hun twaalf en vijftien
jaar mogen ze puur op basis van leeftijd doorstromen naar het volgende jaar. Ze moeten zelfs niet meer slagen. Dat begint al in de lagere school. Een
zittenblijver die al twaalf jaar is in het vierde leerjaar, mag zonder problemen naar het secundair', zegt Benny Vandevoorde, directeur van KTA GITO
Groenkouter.

Het zijn jammerlijke praktijken, maar toch blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse regering dat het de goede richting uitgaat met de schooluitval in
Gent. In totaal zegt een op de zes (16,6 procent) van de Gentse jongeren de schoolbanken vaarwel zonder diploma op zak, in absolute cijfers zo'n 398
leerlingen. Dat is een daling van 3 procent in een jaar tijd.

Brugfiguur

Een opsteker voor de Gentse scholen, die in april van vorig jaar een charter ondertekenden om de schooluitval tegen 2020 met een kwart terug te
dringen.
'Uiteraard is elke jongere zonder diploma er een te veel: daarom geeft het Onderwijscentrum Gent twaalf secundaire scholen een intensieve begeleiding.
Elke school krijgt een subsidie van 15.000 euro. Het aantal secundaire scholen dat met een brugfiguur werkt, verdubbelt van vier naar acht', zegt
schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Die maatregelen zijn broodnodig.

Gent zit in de top vijf van steden met de meeste schooluitval en boven het Vlaamse gemiddelde van 11 procent.

Zwak broertje blijft het beroepsonderwijs. Ondanks een forse inhaalbeweging geeft nog altijd een op de vijf van de leerlingen er vroegtijdig de brui aan.
Trieste recordhouder is de richting Decoratieve Technieken, waar bijna de helft van de leerlingen vroegtijdig stopt. Volgens Mieke Van Houtte van de
UGent is niet zozeer de richting als wel de achtergrond van de leerlingen cruciaal.

Steun van leerkrachten

'Vooral de nationaliteit, het geslacht en de opleidingsgraad van de ouders van de leerlingen blijken een rol te spelen', zegt Van Houtte. Zo haakt in onze
stad ongeveer één op de drie van de niet-Belgische leerlingen vroegtijdig af en hebben jongens bijna dubbel zo veel kans om zonder diploma te stoppen
dan meisjes. Volgens Van Houtte is de steun van leerkrachten van onschatbare waarde. 'Als zij hun leerlingen positief benaderen, zullen die de school
ook veel minder snel de rug toekeren.'

Bron: De Standaard: Oost-Vlaanderen  09/02/17 - Tuly Salumu