Praktijktesten UGent doen discriminatie fors dalen

(10-12-2015)

Het organiseren van praktijktesten naar discriminatie op de huurwoningmarkt doet discriminatie dalen. Dat blijkt uit onderzoek van sociologen Pieter-Paul Verhaeghe en Koen Van der Bracht van de Universiteit Gent in opdracht van Stad Gent.

Kandidaat-huurders met een vreemde naam werden opmerkelijk minder gediscrimineerd na het organiseren van praktijktesten. Dit onderzoek toont aan dat praktijktesten een belangrijk middel kunnen zijn in de strijd tegen discriminatie op de huurwoningmarkt.

Etnische discriminatie daalt

Tijdens de praktijktesten reageerden de onderzoekers op advertenties voor huurwoningen en appartementen op het Gentse grondgebied. Ze contacteerden de particuliere verhuurders en vastgoedmakelaars telkens vanuit het standpunt van twee fictieve huurders: bijvoorbeeld één met een vreemde naam en één met een Vlaams klinkende naam.

Discriminatie op huurmarkt voor en na praktijktest: makelaars versus particulierenTijdens een eerste golf praktijktesten werd discriminatie in kaart gebracht bij 1.463 huurwoningen. De resultaten van deze praktijktesten werden in maart 2015 gepresenteerd. Over de cijfers werd uitvoerig in de media bericht, waarbij de onderzoekers ook nieuwe praktijktesten aankondigden. Alle Gentse vastgoedmakelaars kregen ook een brief van Stad Gent in de bus met de boodschap dat ze de komende maanden verder gecontroleerd zouden worden. Daarop organiseerden de onderzoekers een tweede golf van praktijktesten, deze keer bij 1.666 huurwoningen in Gent. “Door de resultaten van beide golven te vergelijken kunnen we op een wetenschappelijke manier nagaan of de aankondiging en organisatie van praktijktesten kunnen helpen in de strijd tegen discriminatie”, verduidelijkt Pieter-Paul Verhaeghe. “Het betreft hier een uniek sociologisch experiment. Hoewel er reeds veel ophef geweest is over het organiseren en het effect van praktijktesten, is dit het eerste onderzoek dat aantoont dat praktijktesten effectief werken.”

Uit de resultaten blijkt dat vastgoedmakelaars na de aankondiging veel minder discrimineren ten opzichte van kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam: de discriminatiegraad daalde van 26% naar 10%. De aankondiging van praktijktesten had echter geen invloed op het gedrag van de particuliere verhuurders en op de sociale uitsluiting van kandidaat-huurders met een uitkering. “Praktijktesten zorgen er voor dat makelaars veel minder gaan discrimineren ten opzichte van etnische minderheden”, concludeert Koen Van der Bracht, “Een minderheid van 10% blijft echter hardleers. Puur controleren volstaat daarom dus niet, er is ook nood aan handhaving van de anti-discriminatiewetgeving. Vergelijk het met flitspalen: de meeste autobestuurders vertragen wanneer ze een flitspaal zien, maar een minderheid zal pas trager rijden wanneer ze ook effectief beboet worden.”

Stroomdiagram praktijktesten discriminatie bij het huren van een woning
Stroomdiagram praktijktesten discriminatie bij het huren van een woning

Concrete acties voor overheden

In het onderzoeksrapport dat de wetenschappers op 9 december 2015 samen met Stad Gent voorstellen formuleren ze ook tien concrete aanbevelingen voor de strijd tegen discriminatie op de huurwoningmarkt. Het speerpunt van de aanbevelingen is het verder organiseren van praktijktesten, aangezien het effect daarvan nu aangetoond kan worden. Het organiseren van praktijktesten kadert in het actieplan discriminatiebestrijding van de Stad Gent. “In de recente discussies was vaak te horen dat praktijktesten in de praktijk toch niet haalbaar zijn of niet effectief. Dit onderzoek toont aan dat deze beweringen niet kloppen: grootschalige praktijktesten zijn praktisch haalbaar én effectief”, zegt Pieter-Paul Verhaeghe. “Indien overheden de strijd met discriminatie volop willen aangaan dan zijn praktijktesten een effectief middel.”Info

Link naar het onderzoeksrapport

Pieter-Paul Verhaeghe en Koen Van der Bracht
Vakgroep Sociologie
- gsm 0473 86 53 75
- gsm 0476 60 73 85