VACATURE: doctoraatsbursaal Rode Neuzen project

(29-03-2021)

Uiterste inschrijvingsdatum
May 31, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Gezondheidsbevordering, Sociologie, Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, het Sociaal Werk, Antropologie of een master in een andere sociaalwetenschappelijke of medisch-sociale richting met vergelijkbare kwalificaties
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De onderzoeksgroepen Gezondheidsbevordering (Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) en Hedera (Vakgroep Sociologie) zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste doctoraatsbursaal voor een Rode neuzen project naar eenzaamheid bij jonge anderstalige nieuwkomers (JANs).

Door de sterke toename in het aantal JANs in Europa wordt er steeds meer onderzoek gevoerd naar de impact van migratie op het welzijn van jongeren. Het merendeel van de bestaande studies focust op de mentale en fysieke gezondheid van JANs. Daarentegen is er weinig geweten over hun sociaal welzijn, zoals ervaringen van eenzaamheid. De doelstelling van het project is tweevoudig. In eerste instantie tracht het inzicht te verwerven in welke mate JANs gevoelens van eenzaamheid ervaren en in welke mate migratie-gerelateerde kenmerken (bv., land van herkomst, verblijfstatus, …) hierin een rol spelen. Ten tweede wil het nagaan of en op welke manier de schoolomgeving een beschermende invloed kan uitoefenen op gevoelens van eenzaamheid bij JANs. Om deze doelstellingen te realiseren, zal er gebruik worden gemaakt van een mixed-methods onderzoeksdesign, waarbij zowel kwantitatieve data (door middel van een survey-onderzoek in OKAN klassen) als kwalitatieve data (door middel van diepte-interviews) verzameld zullen worden.

Inhoud van de functie

 • Je contacteert en rekruteert scholen in Vlaanderen met OKAN klassen
 • Je ontwikkelt de survey en het protocol voor diepte-interviews
 • Je staat in voor de praktische organisatie en uitvoering van de kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling
 • Je staat in voor de datacleaning en de analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve data
 • Je communiceert de resultaten naar de deelnemende scholen (aan de hand van schoolrapporten) en de academische wereld (deelname aan congressen)
 • Je rapporteert over de resultaten in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Dit dient de basis te vormen voor het doctoraatsproefschrift.
 • Je werkt in nauwe samenwerking met een postdoctoraal onderzoeker en rapporteert op regelmatige basis aan beide promotoren (Prof. Benedicte Deforche, Prof. Piet Bracke) en de begeleidingscommissie (o.a. Prof. Ilse Derluyn).

Functieprofiel

 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma van master in de gezondheidsbevordering, sociologie, psychologie, pedagogische wetenschappen, sociaal werk, antropologie of medisch-sociale richting met vergelijkbare kwalificaties (op ogenblik van indiensttreding). Laatstejaarsstudenten worden ook aangemoedigd om te solliciteren.
 • Je beschikt over een uitgesproken wetenschappelijke nieuwsgierigheid
 • Je hebt een duidelijke interesse voor het thema migratie en het welzijn van jongeren
 • Je kan goede studieresultaten voorleggen en hebt je tijdens je studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden
 • Je bent zowel vertrouwd met kwantitatieve als met kwalitatieve onderzoeksmethodes
 • Concrete onderzoekservaring (opzetten survey en/of begeleiden focusgroepen) strekt tot aanbeveling
 • Je bent goed georganiseerd, je kan projectmatig werken en je bent in staat om op korte termijn onder begeleiding van een postdoctoraal onderzoeker een onderzoeksproject uit te voeren
 • Je bent enthousiast, gedreven en werkt proactief
 • Je neemt initiatief, werkt resultaatsgericht en kan goed zelfstandig werken
 • Je bent empathisch en kan goed functioneren in een team
 • Je beschikt over de nodige veerkracht en kan constructief omgaan met weerstand
 • Je bent communicatief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands, goede kennis van een andere taal (Turks, Arabisch) is een meerwaarde
 • Je bent flexibel en bent bereid je in heel Vlaanderen te verplaatsen
 • Je bent bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen op verplaatsing
 • Je bent bereid om beperkt bij te dragen aan onderwijstaken (bv begeleiding masterproeven en praktische oefeningen)
 • Je bent bereid nieuwe projectaanvragen in te dienen

Bijkomende inlichtingen

Katrijn Delaruelle (Katrijn.Delaruelle@ugent.be)

Solliciteren

Stuur uiterlijk 31/05/2021 je motivatiebrief, uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van alle opleidingsjaren) en eventuele publicaties naar katrijn.delaruelle@ugent.be, benedicte.deforche@ugent.be en piet.bracke@ugent.be. Motivatiegesprekken worden georganiseerd op 1 en 2 juli.