Boeken

Bibliotheek PS04

De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie boeken. De boeken worden geklasseerd per onderwerp en worden overeenkomstig genummerd. Dit plaatsnummer is te vinden in de centrale catalogus van de Universiteit Gent.

De indeling van de bibliotheek is geënt op de indeling die gehanteerd wordt in Sociological Abstracts en Contemporary Sociology. Op die manier worden verschillende rubrieken onderscheiden waarvan u hieronder een overzicht vindt.

Onderwerp Plaats
Theorie en grondleggers AA-AB
Methodologie ACM
Statistiek ACS
Pol. soc : nationalisme BH
Groepsidentiteit- en interactie BJ
Familie en socialisatie: seksualiteit CD
Economie CE
Gender CH
Sociale psychologie en microsociologie CJ
Gemeenschappen en regio's CK
Demografie: referentiewerken DA
Regionale bevolkingstudies: wereld DBA
Regionale bevolkingstudies: Afrika DBB
Regionale bevolkingstudies: Amerika DBC
Regionale bevolkingstudies: Azië DBD
Regionale bevolkingstudies: Europa DBE
Regionale bevolkingstudies: Oceanië DBF
Bevolkingsgroepen: steden DCA
Bevolkingsgroepen: jeugd, transitie naar volwassenen DCB
Bevolkingsgroepen: bejaarden DCC
Bevolkingsgroepen: etnische minderheden, samenstelling naar cultuur DCD
Bevolkingsgroepen: etnische minderheden DCE
Bevolking en ontwikkeling - bevolkingsgroei, economie en milieu DD
Vruchtbaarheid DE
Familie en gezin DF
Mortaliteit DG
Migratie DH
Immigratie DI
Taal en literatuur E
Transportsystemen en -gedrag EB
Rurale en urbane sociologie, ecologie en sociale geografie ED
Organisatie FA
Fam.& Soc. : gezin FB
Sociale stratificatie en mobiliteit FD
Arbeid FE
Levenscyclus en socialisatie FF
Kunst FJ
Media en communicatie FK
Onderwijs FM
Ideologie FQ
Kennis en technologie FS
Waarden en normen FW
Sociale controle en recht FX
Godsdienst FY
Sociale verandering/sociale beweging GA-GB
Agressie en geweld GC
Demografie GE
Biologie GG
Sport GH
Vrije tijd GI
Beleid, planning, voorspelling: conflict HA
Armoede HB
Criminaliteit HC
Zelfmoord HE
Mentale gezondheid HF
Oorlog en vrede HG
Gezondheid : algemeen HI
Gezondheid : verslaving HJ
Sociale problemen: algemeen HK
Cultuur - sociale structuur JA
Cultuur: voeding JB
Beleid, planning, voorspelling JC
Internationale politiek KA
Politieke systemen, macht KB
Ontwikkelingshulp KC
Beleid, planning: sociale programma's KD
Welvaartstaat KF
Naslagwerken ZAA
Sociologie van de derde sector: Civil society & nonprofit sector ST
Software manuals ZS
SRV (Steunpunt recreatief Vlaanderen) SRV

 

Uitgeleende boeken kunnen ook gereserveerd worden via de catalogus.

Archiefbibliotheek

Deze bibliotheek is eveneens onderverdeeld in rubrieken. De archiefbibliotheek is niet vrij toegankelijk. Je kan een werk wel gratis opvragen via de catalogus.