Publications 2006

Agneessens, F., H. Waege & J. Lievens (2006)

Diversity in social support by role relations: A typology. Social Networks, 28, 4, 427-441.

Decraene, M., R. Laermans, J. Lievens & H. De Meulemeester (2006)

De muziekparticipatie. in: Rudi Laermans (ed.) Cultuurparticipatie in meervoud. reeks Cultuurkijker. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, pp.140-163.

Delrue, K., Loobuyck, P., Pelleriaux, K., Sierens, S. en Van Houtte, M. (2006)

Uit het verdomhoekje van het Vlaamse onderwijs: comprehensief secundair onderwijs, concentratiescholen en meertalig onderwijs (pp.191-214). In: Sierens, S., Van Houtte M., Pelleriaux, K., Loobuyck, P. en Delrue, K. (red.) Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving. Gent: Academia Press.

Delrue, K., Loobuyck, P., Pelleriaux, K., Sierens, S. en Van Houtte, M. (2006)

Nieuwe denksporen voor een gelijkekansenbeleid in het onderwijs. Samenleving en Politiek, 13, 3, 22-29.

Delrue, K., Loobuyck, P., Pelleriaux, K., Sierens, S. en Van Houtte, M. (2006)

Nieuwe denksporen voor een gelijkekansenbeleid ten aanzien van allochtonen in het Vlaams onderwijs. De Democratische School, 25, juni, 10-15.

Dewaele, A., Vanden Berghe, W., Cox N., & Vincke J. (2006)

De maatschappelijke positie van holebi’s en hun sociale netwerken. Over vriendschap en andere bloedbanden. Steunpunt Gelijke kansen – UA/UHasselt.

Dewaele, A., Vanden Berghe, W., Cox, N. (2006)

Zzzip. Zizo (Uitgever: Holebifederatie).

Lievens, J., H. Waege & H. De Meulemeester (2006)

Cultuurparticipatie gewikt en gewogen. Basisgegevens van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’. reeks Cultuurkijker. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. 311 p.

Scheerder, J. & Van Tuyckom, C. (2006)

Een crossnationaal vergelijkende studie betreffende sport. Vlaanderen in het Europa van de 25, in: De Knop, P., J. Scheerder en H. Ponnet. Sportbeleid in Vlaanderen (pp. 87-96). Brussel, Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool.

Sierens, S., Van Houtte M., Pelleriaux, K., Loobuyck, P. en Delrue, K. (red.) (2006)

Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving. Gent: Academia Press.

Vandermoere, F. (2006)

The Process of Soil Excavation in a Community. Site-Specific Determinants of Stress Perception. Environment and Behavior. 38, 5, 715-739.

Van Houtte, M. (2006)

Tracking and teacher satisfaction: Role of study culture and trust. Journal of Educational Research, 99, 4, 247-254.

Van Houtte, M. (2006)

School type and academic culture: Evidence for the differentiation-polarization theory. Journal of Curriculum Studies, 38, 3, 273-292.

Vincke J., Cox N., Vanden Berghe W. & Dewaele A. (2006)

Zzzip: eindrapport. Een statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s. Universiteit Gent, Vakgroep Sociologie. Rapport voor Kabinet Gelijke kansen – Vlaamse Overheid