Publications 2007

Delrue, K., Loobuyck, P., Pelleriaux, K., Sierens, S., Van Houtte, M. (2007)

Innovative ideas for equal opportunities in education. Belgian Society and Politics, Annual Review, 142-151.

Knulst, W. & J. Lievens (2007)

Participatie in amateurkunst in Vlaanderen en Nederland vergeleken. Cultuur+Educatie, 20, 50-81.

Lievens, J., M. Caen & H. Waege (2007)

The tricky business of measuring cultural behaviour. Can a new measurement instrument for cultural participation counter overreporting? in: Loosveldt, Geert, Marc Swyngedouw & Bart Cambré (eds.) Measuring meaningful data in social research, Leuven: Acco, 211-232.

Lievens, J. & H. Waege (2007)

Een verhaal over schatten. Vergelijkende validering van de meetinstrumenten voor cultuurparticipatie in de surveys ’Sociaal-culturele verschuivingen’ en ’Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’. in: Vlaanderen gepeild! - 2007, Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering, 167-198.

Roose, H., J. Lievens & H. Waege (2007)

The joint effect of topic interest and follow-up procedures on the response in a mail questionnaire: an empirical test of the leverage-saliency theory in audience research. Sociological Methods and Research, 35, 3, 410-428.

Roose, H. (2007)

Grabbing the audience: correlates of contactability in visitor studies. Field Methods, 19, 3, 300-312.

Scheerder, J. & Van Tuyckom, C. (2007)

Sportparticipatie in de Europese Unie. Vlaanderen vergeleken met het Europa van de 25 [Sport participation in the European Union. Flanders compared to the EU-25]. In J.Scheerder, C. Van Tuyckom, & A. Vermeersch (Eds.), Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief (pp. 123-158). Gent: Academia Press & Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding.

Stevens, P. A. J. (2007)

Researching race/ethnicity and educational inequality in English secondary schools: a critical review of the research literature between 1980 and 2005. Review of Educational Research, 77, 2, 147-185.

Stevens, P. A. J. (2007)

Exploring the importance of teachers’ institutional structure on the development of teachers’ standards of assessment in Belgium. Sociology of Education. 80(October), 314-329.

Van de Kerckhove, R. & Vincke, J. (2007)

Maatschappelijke invloeden op suïcidaal gedrag. Pp. 77-92 in C. Van Heeringen (red.). Handboek Suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.

Van Houtte, M. (2007)

Exploring teacher trust in technical/vocational secondary schools: Male teachers' preference for girls. Teaching and Teacher Education, 23, 6, p.826-839.

Van Houtte, M. (2007)

In favour of a multi-method approach to differentiation-polarization theory-building: A response to Abraham. Journal of Curriculum Studies, 39, 5, p.603-607 (editorial material)