Publications 2009

Agirdag, O. (2009)

All languages welcomed here. Educational Leadership, 66, 7, 20-25.

Cox N., Vanden Berghe W., Dewaele A. & Vincke J. (2009)

General and minority stress in a sexual minority population in Flanders. Journal of LGBT Health Research (accepted)

Stevens, P. A. J. (2009)

<

Pupils’ perspectives on racism and differential treatment by teachers: on stragglers, the Ill and being deviant. British Educational Research Journal, 35, 3, 413-430.

Tondeur, J., Devos, G., Van Houtte, M., van Braak, J. & Valcke, M. (2009)

Understanding structural and cultural school characteristics in relation to educational change: The case of ICT integration. Educational Studies, 35, 2, 223-235.

Vanden Berghe, W. (2009)

Faq it! Lief en Leed (Uitgever: Sensoa) (in press)

Vanden Berghe, W., Dewaele, A., Cox, N. & Vincke, J. (2009)

Minority specific determinants of mental well-being among LGB youth. Journal of Applied Social Psychology (accepted)

Van Houtte, M. (2009)

Migrants en écoles flamandes. Traces de changements, 191, mai-juin 2009, p.4-5.

Van Houtte M. (2009)

De verschillen tussen onderwijsvormen : een kwestie van culturen. Caleidoscoop, 21, 6, p.25-30.

Van Houtte, M. & Stevens, P.A.J. (2009)

School ethnic composition and students’ integration outside and inside schools in Belgium. Sociology of Education, 82, 3, 217-239

Van Houtte, M. & Stevens, P.A.J. (2009)

Study Involvement of Academic and Vocational Students: Does Between-school Tracking Sharpen the Difference? American Educational Research Journal, , 46, 4, 943-973

Van Praag, Lore; Bracke, P.; Christiaens, W.; Levecque, K.; Pattyn, E. (2009)

Gendered contextual effects on problem drinking and depression. Health and Place , (15): 990-998.

Van Maele, D. (2009)

De politiek-organisatorische machtsconfiguratie in België: Relaties tussen maatschappelijke organisaties en de staatselite. Tijdschrift voor Sociologie, 30, 2, 117-142.

Van Maele, D. & Van Houtte, M. (2009)

Faculty trust and organizational school characteristics: An exploration across secondary schools in Flanders. Educational Administration Quarterly, 45, 4, 556-589.

Van Tuyckom, C. (2009)

Een roze eiland in de oceaan van de ‘reguliere’ sport? De voordelen van Gay Games participatie belicht vanuit de sociale identiteitstheorie. Tijdschrift voor Sociologie, 30, 1, 32-54.

Van Tuyckom, C. (2009)

Het 'verborgen' probleem van ontbrekende data. Een inleiding voor sociale wetenschappers. Gent, Academia Press. (ISBN: 978-90-382-1370-5).

Van Tuyckom, C. & Scheerder, J. (2009)

Sport for all? Social stratification of recreational sport activities in the EU-27. Kinesiologia Slovenica, 14 (2), 54-63.

Van Tuyckom, C. & Scheerder, J. (2009)

Sport for all? Insight into stratification and compensation mechanisms of sporting activity in the EU-27. Sport Education and Society (accepted).

Scheerder, J., Van Tuyckom, C. & Vermeersch, A. (2009)

Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief (Management & Bestuur in Sport 1). Gent, Academia Press.

Van Tuyckom, C. (2009)

Perceived opportunities, gender, urbanization and leisure-time physical activity. A European study. Sport & EU Review, 1(1), 3-21.

Van Tuyckom, C. & Scheerder, J. (2009)

Sportbeoefening, kapitaal en beleid in comparatief perspectief. België gesitueerd ten aanzien van haar relevante EU-27 vergelijkingslanden. In: J. Scheerder & B. Meulders (Eds.). Wedijver in een internationale arena. Sport, bestuur en macht (Management & Bestuur in Sport 2) (pp. 207-240). Gent, Academia Press.

Vermeersch, H., T’sjoen, G., Kaufman, J.M., Vincke, J. (2009)