BENZO_NET

Project samenvatting

In België worden dagelijks meer dan 1 miljoen slaap- en kalmeringsmiddelen verkocht. Ongeveer één op tien personen gebruikt deze medicatie langer dan twee weken en naar schatting één op drie gebruikers neemt deze medicatie nog steeds na acht jaar. Deze studie beoogt door middel van diepte-interviews inzicht te verwerven in de ervaringen van personen die gedurende langere periode deze medicatie gebruiken óf gebruikt hebben. Daarnaast zal via een casestudie onderzocht worden hoe online bronnen bijdragen aan de algemene beeldvorming over slaap- en kalmeringsmiddelen en hoe digitale fora ondersteuning kunnen bieden bij een eventuele afbouw ervan. Op basis hiervan zullen er tot slot beleidsadviezen geformuleerd worden via een reeks focusgroepen. Op deze manier beoogt dit project om nieuwe inzichten te bundelen voor toekomstige initiatieven die gericht zijn op de groeiende groep van langdurige of habituele gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen.

Informatie voor deelnemers aan een interview

Wie komt in aanmerking?

Neemt u langer dan 6 maanden slaapmedicatie en/of kalmeringsmiddelen (minstens vier keer per week) of heeft u vroeger gedurende meer dan 6 maanden deze medicatie gebruikt? Bent u ouder dan 18? Dan komt u in aanmerking voor deze studie. Personen die in residentiële zorg verblijven, horen niet tot de doelgroep van deze studie. We zoeken zowel tevreden gebruikers als personen die minder positieve ervaringen willen delen over het gebruik van deze medicatie!

Wat wordt er van u verwacht?

Wanneer u beslist om deel te nemen aan dit onderzoek, nodigen we u uit om tijdens een interview te vertellen over uw ervaringen met het gebruik van deze medicatie. Het interview zal plaatsvinden op een door u gekozen moment en plaats, en zal ongeveer één uur in beslag nemen.

Vergoeding

Uw bijdrage aan dit project is zeer waardevol en we appreciëren uw deelname. Als teken van erkentelijkheid ontvangt u hiervoor een waardebon van 25 euro.

Heeft u vragen of wenst u deel te nemen?

Gelieve contact op te nemen met

Melissa Ceuterick – projectverantwoordelijke BENZO_NET
Hedera – Health and Demographic Research
Korte Meer 5
B-9000 Gent
Kantoor: +32 (0)9 264 68 01
Mobiel: +32 (0)473 71 69 89
melissa.ceuterick@ugent.be

Partners

logo-ugent-polsoc.png   logo-fac-geneeskunde.png

 

Prof. Piet Bracke
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie
Onderzoeksgroep Hedera Health and Demographic Research

Prof. Thierry Christiaens - Dr. Hanne Creupelandt
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen
Heymans Instituut voor Farmacologie

Privacy en gegevensbescherming

Dit project volgt het beleid van Universiteit Gent rond integriteit en ethiek in onderzoek en kreeg goedkeuring van de ethische commissie van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Heeft u hierover vragen, dan kan u steeds contact opnemen met de UGent Data Protection Officer op privacy@ugent.be

De interviews en focusgroepen in het kader van dit onderzoek worden opgenomen met een digitale audio recorder. De geluidsopnames worden enkel gebruikt in functie van het onderzoek. Om de privacy van deelnemers te vrijwaren worden alle onderzoeksresultaten anoniem bewaard en gerapporteerd. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en deelnemers kunnen zich op elk moment terugtrekken uit het onderzoek. Hun gegevens worden dan verwijderd na melding aan de projectverantwoordelijke.

Voor de online casestudie is er in overeenstemming met gebruiksvoorwaarden op de geconsulteerde websites en de recente privacy wetgeving, schriftelijk toestemming gevraagd aan de betrokken websitebeheerders om een beperkt aantal artikels en berichten met advies over slapen, slaapmedicatie en kalmeringsmiddelen te gebruiken in het kader van dit onderzoek. Geselecteerde data werden ontdaan van namen en/of pseudoniemen, locaties, alle mogelijke verwijzingen naar persoonsgegevens van leden en/of derden en alle vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie van bezoekers en/of derden die niet relevant is voor het topic van deze studie. Op die manier zijn de gegevens die verwerkt werden voor analyse niet langer terug te traceren naar bestaande personen. De geanonimiseerde gegevens werden bovendien gebundeld voor analyse.

Alle onderzoeksresultaten worden volledig geanonimiseerd gerapporteerd en indien afkomstig van online bronnen niet woordelijke geciteerd om digitale traceerbaarheid tegen te gaan.

Financiering

BELSPO - Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Federaal Onderzoeksprogramma Drugs - beurs nummer DR/02/81

logo-belspo.png