Samenwerken met PSYNC?

Er zijn verschillende mogelijkheden om met ons samen te werken. Dit kan aan de hand van thesisonderzoek van studenten of door deze laatste een stageplaats aan te bieden. Je kan ook deelnemen aan onderzoek.

Andere vormen van samenwerking zijn tevens mogelijk. Daartoe is het belangrijk dat we goed kunnen inschatten wat de kenmerken zijn van jullie instelling en wat jullie specifieke behoeften zijn. Wil je met ons samenwerken? Vul dan eerst het invulformulier in en bezorg het ons per mail.

Thesisonderzoek

Thesis
Eén van de meest toegankelijke manieren om met PSYNC samen te werken is door betrokken te worden bij thesisonderzoek. Jaarlijks maken thesisstudenten een keuze uit een aanbod van abstracts (korte omschrijvingen van een mogelijk thesisonderwerpen).

Deze onderwerpen worden jaarlijks uitgewerkt door onderzoeksmedewerkers maar kunnen ook samen met belanghebbenden buiten de universiteit uitgewerkt worden. Hou er wel rekening mee dat het onderwerp best aansluit bij de onderzoeksthema’s binnen het consortium. Om deze thema's te verkennen, klik je best de namen van onze onderzoeksteams aan op de pagina "who we are".

Concreet: thesisonderwerpen worden in september doorgestuurd om in het aanbod opgenomen te worden. Wil je graag een onderwerp aanbieden? Neem dan best voor de maand juli contact op met ons. Zo kunnen we op tijd verkennen wat eventuele mogelijkheden zijn.

Het begeleiden van stagiairs

Stagiair
Misschien biedt jouw instelling, actief binnen het veld van de klinische psychologie, wel de mogelijkheid om een student stage te laten lopen? Dit kan zowel voor jou als voor ons voordelen bieden. De student komt terecht in een leerrijke en praktijkrelevante omgeving. Studenten kunnen op hun beurt vanuit hun wetenschappelijke opleiding nieuwe inzichten meebrengen in de praktijk.

Concreet: het neemt tijd in beslag alvorens een stagiair effectief aan de slag kan bij jouw instelling. In het begin van het nieuwe academiejaar krijgen de studenten in hun 1e Masterjaar info over de beschikbare stageplaatsen. Pas in het 2e Masterjaar gaan de studenten als stagiair aan de slag nadat een "sollicitatiegesprek" op de stageplaats heeft plaatsgevonden. Mogelijk kan een stage ook gekoppeld worden aan een thesisonderzoek (zie ook vorige punt). In beide gevallen (thesisonderzoek of stage) kan je best voor de zomerperiode met ons contact opnemen om af te toetsen wat op termijn de mogelijkheden zijn.

Info over alle formele vereisten waaraan een stage dient te voldoen, vind je terug in de stagegids.